Kurs przedkongresowy 2 | Luis Maria Ilzarbe Ripoll

 • Kurs praktyczny dla lekarzy dentystów

  • 31 marca 2023
  • sprawdź zakładkę > Zgłoszenie udziału | Ceny i rabaty
  • Hotel Park Inn Krakow
  • Liczba dostępnych miejsc: 18
  • Komitet Organizacyjny:  Dr n. med. Maciej Żarow
  • Sponsor: align_20230124152027.jpg
  • PROGRAM KURSU

   Piątek 31.03.2023
   Hotel Park Inn Krakow
   • 09:30 - 13:30
    sala Beta 2

    Jak właściwie zaprojektować uśmiech z wykorzystaniem Invisalign Go i Smile Architect – nowe możliwości.

    Jak właściwie zaprojektować uśmiech z wykorzystaniem Invisalign Go i Smile Architect – nowe możliwości.

    Doktor Luis Ilzarbe podzieli się swoją wiedzą w zakresie korzystania z narzędzi Smile Architect zawartych w oprogramowaniu Clincheck. Wyjaśni krok po kroku swój protokół i wyjaśni go na podstawie przypadków klinicznych w różnych sytuacjach (bezpośrednie kompozyty, pośrednie licówki porcelanowe i rehabilitacja implantologiczna).

    Celami i zadaniami warsztatu będą:

    • Pokazanie multidyscyplinarnego podejścia z systemem Invisalign Go - wyrównanie zębów z perspektywy odtwórczej.
    • Zrozumienie, jak zarządzać narzędziami oprogramowania Clincheck do prowadzenia zębów wewnątrz ramy protetycznej.
    • Jak Smile Architect pomaga lekarzom zrozumieć podejście odtwórcze i pomaga w osiągnięciu przewidywalnej i spójnej terapii wyrównywania zębów dla pacjentów.
    • Wykorzystanie narzędzia SA w procesie diagnostycznym starając się zachować jak najwięcej tkanek z zębów pacjentów, biorąc pod uwagę minimalnie inwazyjne podejście do leczenia.
    • Pokazanie, w jaki sposób nowe narzędzia komunikacyjne ułatwiły pacjentom zrozumienie naszych decyzji, dlaczego podejmujemy niektóre decyzje w ramach naszej terapii.
    • Użycie tego oprogramowania, aby udostępnić nasz plan kliniczny technikowi dentystycznemu i zespołowi, ułatwiając komunikację w wielodyscyplinarnej stomatologii.

     

    OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!