Kontakt

Napisz do nas

 

Targi w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Galicyjska 9
31-586 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

NIP: 676-10-50-090, KRS 0000192313
Kapitał zakładowy: 921.000 zł w całości wpłacony

Dane do płatności:
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. II ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001
(IBAN: PL21 1930 1220 2610 0623 1875 0001, SWIFT: POLUPLPR)

Dane kontaktowe organizatora:
mail: biuro@targi.krakow.pl
tel. +48 12 644 59 32
tel. +48 12 644 81 65

Dane zostaną wykorzystanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133 poz. 883. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez firmę Targi w Krakowie Sp. z o.o.