Warunki uczestnictwa

D220409AB_001_Easy-Resize.com_Easy-Resize.com.jpg

KONGRES DENTAL SPAGHETTI  jest częścią Programu Szkoleniowego KRAKDENT-edu

1. Warunkiem udziału w Programie Szkoleniowym KRAKDENT-edu jest przesłanie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia on-line oraz dokonanie wpłaty: on-line poprzez dotpay lub też tradycyjnym przelewem, zgodnie z datą umieszczoną na fakturze proforma (liczy się data wysłania przelewu).

Organizator – odbiorca wpłaty:
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
tel. 12 651 90 13, 644 12 03
kursy@targi.krakow.pl

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział W Krakowie
Konto: 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001

PROSIMY O PODANIE NUMERU PROFORMY LUB NAZWISKA UCZESTNIKA W TYTULE WPŁATY.

2. Cena zawiera: identyfikator KRAKDENT-edu (upoważnia do udziału w wybranym kursie medycznym, do wstępu na Targi oraz na szkolenia i wykłady firm przez 3 dni z wyjątkiem szkoleń i wykładów, za które jest pobierane wpisowe przez firmy-orga­nizatorów); materiały szkoleniowe, lunch / lunch-pack, przerwę kawową (zgodnie z programem) oraz certyfikat imienny w formacie PDF.

3. Wczesna rejestracja: niższa cena za uczestnictwo w KRAKDENT-edu obowiązuje pod warunkiem wysłania przez Uczestnika prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line oraz dokonania wpłaty najpóźniej do 21.02.2023 (liczy się data wysłania przelewu). Od 22.02.2023 obowiązują wyższe ceny za uczestnictwo w kursach.

4. DENTAL SPAGHETTI - zniżka: Uczestnik uprawniony do zniżki (stażysta, student, technik dentystyczny) jest zobowiązany do przesła­nia w terminie 3 dni od rejestracji następujących dokumentów: student - kopia legitymacji studenckiej; lekarz stażysta – kopia tymczasowego prawa wykonywania zawodu; technik dentystyczny - kopia dyplomu.

Dokumenty należy przesłać mailem na adres wojton@targi.krakow.pl
5. DENTAL SPAGHETTI – pakiety rabatowe: niższa cena wybranego seminarium/kursu praktycznego obowiązuje pod warunkiem wykupienia go łącznie z uczestnictwem w Kongresie. Nie ma możliwości zamiany na pakiet rabatowy kupionego osobno uczestnictwa w kongresie i w seminarium lub kursie praktycznym. Rabat można uzyskać tylko jednorazowo.

6. Kurs dla asystentek i higienistek stomatologicznych - zniżka: Uczestnik uprawniony do zniżki jako student / osoba ucząca się w szkole policealnej jest zobligowany do przesłania kopii legitymacji studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły, że jest uczniem, w terminie 3 dni od rejestracji. Zniżka dotyczy osób studiujących/uczących się na kierunku asystentka/higienistka stomatologiczna.

Dokumenty należy przesłać mailem na adres wojton@targi.krakow.pl

7. Kurs i warsztaty dla asystentek i higienistek stomatologicznych – pakiety rabatowe:
- pakiet 1: każdy warsztat kosztuje 150 zł pod warunkiem wykupienia go łącznie z uczestnictwem w kursie całodniowym dla asystentek i higienistek z dnia 1.04.2023. Nie ma możliwości zamiany na pakiet rabatowy kupionego osobno uczestnictwa w kursie i w warsztatach
- pakiet 2: przy wykupieniu uczestnictwa łącznie w trzech lub czterech warsztatach każdy warsztat kosztuje 150 zł. Nie ma możliwości zamiany na pakiet rabatowy kupionego osobno uczestnictwa w warsztatach
- pakiet 1 i 2 nie łączą się
- pakiety rabatowe obowiązują do wyczerpania miejsc.

8. Wpłaty należy dokonać zgodnie z terminem zapłaty podanym na fakturze proforma. Uprzejmie informujemy, że terminowe dokonanie wpłaty jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa oraz podstawą do uzyskania niższej ceny w przypadku wczesnej rejestracji.

9. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniach KRAKDENT-edu do dnia 21.02.2023 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 80% wpłaconej należności, w przypadku rezygnacji od dnia 22.02.2023 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 30% wpłaconej kwoty. Od 23.03.2023 Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej należności.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie naukowym z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku zmian aktualna wersja programu będzie dostępna na stronie www.krakdent.pl  www.dentalspaghetti.pl 
11. Certyfikaty uczestnictwa: imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach będą przygotowane w formacie PDF i wysłane po zakończonych Targach na adresy mailowe Uczestników. Certyfikaty powinny być wysłane do miesiąca po Targach w zależności od ilości zgłoszeń.

12. Faktury końcowe: Uczestnik ma możliwość wystawienia faktury końcowej na swoim koncie użytkownika od 30.03.2023 do 15.04.2023.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.

14. Targi KRAKDENT® przeznaczone są dla branży medycznej.