Tech. dent. Oliver Brix

brix.png

Tech. dent. Oliver Brix

O Prelegencie:

Oliver Brix w latach 1985-1989 kształcił się na technika dentystycznego. Od 1989 roku pracuje jako technik w wielu laboratoriach i gabinetach stomatologicznych. Specjalizuje się w estetyce i funkcji, odbudowach pełnoceramicznych, biomechanicznym projektowaniu powierzchni okluzyjnych oraz implantologii. Od 1990 do 1998 brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych kongresach oraz kursach doszkalających. Od 1994 roku pracuje jako wolny strzelec współpracując z gabinetami stomatologicznymi w zakresie wykonawstwa funkcjonalnych i estetycznych stałych uzupełnień protetycznych. Ponadto od 1993 roku prowadzi kursy oraz wykłady poświęcone estetyce i ceramice na całym świecie. Brix jest międzynarodowym wykładowcą i konsultantem Ivoclar Vivadent AG. Posiada wiele publikacji naukowych w międzynarodowych w czasopismach branżowych na temat estetyki i ceramiki. Od 1997 roku jest członkiem „Zahntechnischer Arbeitskreis Düsseldorf” (Grupy Naukowej Techników Dentystycznych w Düsseldorfie), a od 2000 roku aktywnym członkiem „DGAZ” (Niemieckiego Stowarzyszenia Stomatologii Estetycznej). W marcu 2001 roku wydał książkę „Podstawy estetyki.” Oliver Brix jest członkiem rady redakcyjnej AACD od 2007 r., w 2009 r. utworzył Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe, a w 2012 r. laboratorium dentystyczne „Innovative Dental Design Oliver Brix” w Bad Homburg, Niemcy. W marcu 2013 roku wydał podręcznik „Fascinating all-ceramics”.