Prof. Louis Hardan

hardan nowe_20240125103040.jpg

Prof. Louis Hardan

O Prelegencie:

Kierownik Katedry Stomatologii Zachowawczej i Estetycznej Uniwersytetu Świętego Józefa w Bejrucie. Od 2019 roku kierownik studiów podyplomowych, od 2021 roku koordynator specjalizacji ze stomatologii protetycznej i estetycznej.
Studia stomatologiczne ukończył w 1989, następnie kontynuował edukację na Uniwersytecie Świętego Józefa; dyplom z nauk podstawowych uzyskał w 1993 roku, specjalizację ze stomatologii zachowawczej i estetycznej ukończył w 1995 roku, a doktorat z biologii jamy ustnej i materiałów stomatologicznych uzyskał w 2009 roku. Był aktywnym członkiem zarządu Libańskiego Towarzystwa Stomatologicznego (LDA) (2006-2009), a w 2009 roku został mianowany sekretarzem generalnym LDA. Obecnie jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Świętego Józefa i prowadzi prywatną praktykę lekarską w swoim rodzinnym mieście Byblos.
Jest honorowym i aktywnym członkiem międzynarodowej grupy Styleitaliano oraz jej dyrektorem naukowym. Od 2020 roku jest Przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Stomatologii Estetycznej (ESCD) w Libanie, od 2021 roku jest certyfikowanym członkiem ESCD, członkiem zarządu ESCD i przewodniczącym ds. międzynarodowych. Jest twórcą Smile Lite MDP (Smile Line, Szwajcaria) urządzenia do wykonywania wysokiej jakości zdjęć stomatologicznych telefonem komórkowym (zwycięzca nagrody za najlepszą technologię w roku 2017 w USA) oraz narzędzia Posterior Misura (przyrząd LM) do wykonywania bezpośrednich uzupełnień kompozytowych. Prof. Hardan ma na swoim koncie wiele publikacji w indeksowanych i międzynarodowych czasopismach o wysokim współczynniku oddziaływania, rozdziały w międzynarodowych książkach stomatologicznych. Jest autorem książki pt.: „Protokoły dla mobilnej fotografii stomatologicznej z dodatkowym oświetleniem” Quintessence Publishing 2020, a także prowadził wiele międzynarodowych wykładów i kursów z zakresu stomatologii estetycznej, odtwórczej i mobilnej fotografii stomatologicznej.