Warunki uczestnictwa w Kongresie DENTAL SPAGHETTI1. Warunkiem udziału w Kongresie jest przesłanie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia on-line oraz dokonanie wpłaty: on-line poprzez dotpay lub też tradycyjnym przelewem, zgodnie z datą umieszczoną na fakturze proforma (liczy się data wysłania przelewu).

Organizator – odbiorca wpłaty:
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
tel. 12 651 90 13,
e-mail: kursy@targi.krakow.pl

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział W Krakowie
Konto: 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001

BARDZO PROSIMY O PODANIE NUMERU PROFORMY LUB NAZWISKA UCZESTNIKA W TYTULE WPŁATY.

2. Cena zawiera: identyfikator (upoważnia do udziału w kongresie/seminarium/kursie praktycznym, do wstępu na Targi Krakdent oraz na bezpłatne szkolenia i wykłady firm podczas targów); materiały szkoleniowe, lunch, przerwę kawową (zgodnie z programem) oraz certyfikat imienny w formacie PDF.

3. Wczesna rejestracja: niższa cena za uczestnictwo w kongresie obowiązuje pod warunkiem wysłania przez Uczestnika prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line oraz dokonania wpłaty najpóźniej do 13.03.2022 (liczy się data wysłania przelewu). Od 14.03.2022 obowiązują wyższe ceny za uczestnictwo w kursach.


4. DENTAL SPAGHETTI - zniżka: Uczestnik uprawniony do zniżki (stażysta, student, technik dentystyczny) jest zobowiązany do przesła­nia w terminie 3 dni od rejestracji następujących dokumentów: studenci - kopia legitymacji studenckiej; lekarze stażyści – kopia tymczasowego prawa wykonywania zawodu; technicy dentystyczni - kopie dyplomów;


Dokumenty należy przesłać mailem na adres wojton@targi.krakow.pl

5. DENTAL SPAGHETTI – pakiety rabatowe: niższa cena wybranego seminarium/kursu praktycznego obowiązuje pod warunkiem wykupienia go łącznie z uczestnictwem w Kongresie. Nie ma możliwości zamiany na pakiet rabatowy kupionego osobno uczestnictwa w kongresie i w seminarium lub kursie praktycznym. Rabat można uzyskać tylko jednorazowo.


6. Wpłaty należy dokonać zgodnie z terminem zapłaty podanym fakturze proforma. Uprzejmie informujemy, że terminowe dokonanie wpłaty jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa oraz podstawą do uzyskania niższej ceny w przypadku wcześniejszej rejestracji.

7. Brak wpłaty do 7 dni po wysłaniu formularza zgłoszeniowego oznacza anulację zgłoszenia.


8. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniach Krakdent-edu do dnia 13.03.2022 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 80% wpłaconej należności, w przypadku rezygnacji od dnia 14.03.2022 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 30% wpłaconej kwoty. Od 1.04.2022 Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej należności.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie naukowym z przyczyn od niego niezależnych – w przypadku zmian aktualna wersja programu będzie dostępna na stronie www.krakdent.pl i www.dentalspaghetti.pl.

10. Imienne certyfikaty potwierdzające udział w programie Krakdent-edu będą wystawione w formacie PDF i wysłane na adres e-mail podany przy logowaniu, po zakończonych targach.

11. Faktury końcowe: Uczestnik ma możliwość wystawienia faktury końcowej na swoim koncie użytkownika od 08.04.2022 do 15.05.2022.


12. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.