Komitet Naukowy:
dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska (SUM w Katowicach)
dr n. med. Katarzyna Szczeklik (CM UJ w Krakowie)

prof. Louis Hardan (Bejrut, Liban)Komitet Organizacyjny:
dr hab. Jerzy Krupiński prof. nadzw. (SUM w Katowicach)

dr n. med. Maciej Żarow (prywatna praktyka, Kraków)

tech. dent. Kamilla Siekierski (Nowy Jork, USA)

Dr n. med. Maciej Żarow 


Ukończył Wydział Stomatologii, Uniwersytetu Medycznego im. Semmelweisa w Budapesz-cie, Węgry (1995). W roku 2003 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: „Ocena po-średnich wypełnień kompozytowych w przypadku znacznego zniszczenia zębów bocznych”. W 2005 roku ukończył specjalizację ze stomatologii zachowawczej z endodoncją.. W latach 1998-2005 pracował w Zakładzie Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej CMUJ w Krako-wie (2003-2004 jako p/o kierownika Zakładu). Od roku 1999 prowadzi Praktykę Prywatną Dentist w Krakowie oraz Centrum Kursów Podyplomowych Dentist, w którym prowadzi kursy z zakresu endodoncji i stomatologii estetycznej. W roku 2003 otrzymał stypendium International Association of Dental Research dla młodych naukowców, w ramach którego odbył Honorary Visiting Appointment na Uniwersytetach w Leeds i Manchester, gdzie prowadził prace w zakresie mostów adhezyjnych oraz odbudowy zębów po leczeniu en-dodontycznym. Jest autorem ponad 80 prac ogłoszonych drukiem. Od wielu lat jest wykładowcą na kon-gresach naukowych w Polsce i zagranicą, w tym dla programów podyplomowych master z Endodoncji i Stomatologii Estetycznej Universitat Internacional de Catalunya w Barcelo-nie. Profesor wizytujący na Uniwersytecie Chieti (Włochy). W latach 2012- 2016 redaktor naczelny czasopisma Medycyna Praktyczna Stomatologia. Członek rady naukowej następu-jących czasopism: Stomatology Edu Journal, Endodontology, Official publication of Indian Endodontic Society (IES), Medical Tribune Stomatologia, Endodoncja w praktyce, Asysta dentystyczna, Magazyn Stomatologiczny (2005-2011). Od roku 2020 redaktor naczelny czasopisma Kwintesencja dla lekarzy stomatologów. Autor książki ” Endoprotetyka - przewodnik dla praktyki” (wydanej w językach: pol, ang, ros, chor, chin, fran) oraz książki „Licówki” wydanej w j. pol. (Wyd. Quintessence Int). Honorowy członek włoskiej grupy badawczej w zakresie stomatologii odtwórczej „Style Italiano”. Członek aktywny Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE). Certyfiko-wany członek European Society of Cosmetic Dentistry (od 2019 roku), członek zarządu ESCD oraz koordynator ds/ działalności międzynarodowej.  Absolwent curriculum eduka-cyjnego dr Johna Koisa w Seattle (2012-2019). W roku 2020 uzyskał tytuł mentora Kois Center.