Komitet Naukowy:
dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska (SUM w Katowicach)
prof. dr hab. n. med. Stanisław Suliborski (UM w Łodzi)
prof. Pál Gerlóczy (Uniwersytet w Szeged, Węgry)

prof. Louis Hardan (Bejrut, Liban)
​prof. Angelo Putignano (Włochy)
dr Walter Devoto (Włochy)

 


Komitet Organizacyjny:
dr hab. Jerzy Krupiński prof. nadzw. (SUM w Katowicach)

dr n. med. Maciej Żarow (prywatna praktyka, Kraków)

tech. dent. Kamilla Siekierski (Nowy Jork, USA)
​dr n. med. Teresa Szupiany-Janeczek
dypl. hig. stom. Małgorzata StecDr n. med. Maciej Żarow


Ukończył Wydział Stomatologii, Uniwersytetu Medycznego im. Semmelweisa w Budapeszcie, Węgry (1995). Uzyskał dwie specjalizacje: ze stomatologii ogólnej (1999) oraz ze stomatologii zachowawczej z endodoncją (2005). Pracę doktorską obronił z wyróżnieniem w CM UJ (Kraków, 2003). W latach 1998-2005 pracował w Zakładzie Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej CMUJ w Krakowie (2003-2004 jako p/o kierownika Zakładu). Od roku 1999 prowadzi Praktykę Prywatną Dentist w Krakowie oraz Centrum Kursów Podyplomowych Dentist. W roku 2003 otrzymał stypendium International Association of Dental Research dla młodych naukowców, w ramach którego odbył Honorary Visiting Appointment na Uniwersytetach w Leeds i Manchester. Jest autorem ponad 100 prac naukowych. Od wielu lat jest wykładowcą na kongresach naukowych w Polsce i za granicą, w tym dla programów podyplomowych master z Endodoncji i Stomatologii Estetycznej Universitat Internacional de Catalunya w Barcelonie. Profesor wizytujący na uniwersytecie Chieti (Włochy). Redaktor naczelny czasopisma Medycyna Praktyczna Stomatologia. Autor książki pt. ”Endoprotetyka - przewodnik dla praktyki” (Wydawnictwo Kwitesencja, 2013) wydanej w językach polskim, rosyjskim (2014), angielskim (2016), francuskim (2017) i chorwackim (2017).