Prof. dr Hande Şar Sancaklı DDS Phd

sar nowe.png

Prof. dr Hande Şar Sancaklı DDS Phd

O Prelegencie:

Uniwersytet w Stambule, Oddział Dentystyczny, Zakład Stomatologii Zachowawczej

 • Dyplom lek. dent. uzyskany w 2000 r. na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Stambule.
 • Uzyskała tytuł dr n. med, w 2007 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Porównanie działania antybakteryjnego systemów wiążących do zębiny in vitro” – Wydział Stomatologii Uniwersytetu w Stambule.
 • Uzyskała stopień doktora habilitowanego w 2012 r.; Tytuł profesora w 2020 roku.
 • 2012- Wykładowca wizytujący w King’s College Dental Institute, Guy’s Hospital.
 • Publikacje naukowe w czasopismach indeksowanych na poziomie międzynarodowym/krajowym, rozdziały w książkach.
 • Wykłady w ramach różnych programów specjalizacyjnych, międzynarodowych konferencjach, seminariach oraz prowadzenie kursów praktycznych z zakresu stomatologii odtwórczej na temat stomatologii adhezyjnej, stomatologii minimalnie inwazyjnej i materiałów regeneracyjnych.
 • Członkostwo w międzynarodowych stowarzyszeniach naukowych.
 • Członek Zarządu Uniwersytetu w Stambule.
 • Członek Zarządu Komisji Spraw Międzynarodowych Tureckiego Stowarzyszenia Stomatologicznego.
 • Członek zarządu Tureckiego Stowarzyszenia Akademii Stomatologii Estetycznej – EDAD.
 • Przewodniczący Grupy Roboczej URE/FDI ds. Ustawicznego Kształcenia Medycznego.
 • Regionalny Dyrektor ds. Edukacji Ustawicznej FDI na Europę.