Dr n. med. Riccardo Kraus

kraus.png

Dr n. med. Riccardo Kraus

O Prelegencie:

Specjalista chirurgii jamy ustnej (SSO/SSOS)

Specjalista stomatologii rekonstrukcyjnej (SSO/SSRD)

Magister chirurgii jamy ustnej i chirurgii implantologicznej, Uniwersytet Berneński

Magister implantologii jamy ustnej, Uniwersytet Zuryski

Certyfikat kształcenia ustawicznego z implantologii jamy ustnej


od 2020 - praktyka prywatna w Lugano w Szwajcarii

od 2018 - starszy asystent ds. szkolenia i pracy badawczej

Klinika Stomatologii Rekonstrukcyjnej, Centrum Medycyny Stomatologicznej,

Universytet Zuryski, prof. Ch. Hämmerle i prof. R. Jung

grudzień 2020 - certyfikat kształcenia ustawicznego z implantologii jamy ustnej (WBA) z implantologii jamy ustnej,

Szwajcarskie Towarzystwo Implantologii Jamy Ustnej (SGI)

listopad 2019 - szwajcarski tytuł specjalisty stomatologii rekonstrukcyjnej SSRD

sierpień 2019 - tytuł magisterski z zakresu implantologii jamy ustnej,

Uniwersytet Zuryski

2015-2018 - podyplomowa edukacja w zakresie stomatologii rekonstrukcyjnej

Klinika Stomatologii Rekonstrukcyjnej, Centrum Medycyny Stomatologicznej,

Uniwersytet Zuryski, Szwajcaria, prof. Ch. Hämmerle

wrzesień 2015 - tytuł magisterski z zakresu Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Uniwersytet  Berneński

czerwiec 2015 - szwajcarski tytuł specjalisty Chirurgii Jamy Ustnej SSOS

2011-2014 - podyplomowa edukacja w zakresie Chirurgii Jamy Ustnej

Wydział Chirurgii Jamy Ustnej i Stomatologii, zmk bern, Uniwersytet Berneński,

Szwajcaria, Prof. D. Buser

wrzesień 2011 - "doctor medicinae dentium" (dr n. med.)

Uniwersytet Zuryski, Szwajcaria

2010-2011 - współpracownik w niepełnym wymiarze czasu w praktyce prywatnej