Seminarium dla Techników Dentystycznych

 • Sobotnia Sesja dla Techników Dentystycznych z Legendą Ceramiki Stomatologicznej!!!

  • 1 kwietnia 2023
  • sprawdź zakładkę > Zgłoszenie udziału | Ceny i rabaty
  • Park Inn Krakow Hotel / Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
  • Komitet Organizacyjny:  Dr n. med. Maciej Żarow
  • Sponsor: ivoclar_20230124151835.jpg
  • SESJA PORANNA

   Sobota 01.04.2023
   Park Inn Krakow Hotel
   • 09:30 - 12:00
    sala Beta 2

    Fascynująca Ceramika

    Zarówno pacjenci, jak i dentyści coraz częściej domagają się uzupełnień wykonanych z materiałów pełnoceramicznych, których nie da się odróżnić od naturalnej struktury zęba. Wyzwaniem jest naśladowanie natury, osiągnięcie idealnego dopasowania kolorów i wykonanie uzupełnień o najwyższej estetyce. To seminarium daje możliwość poznania wszystkich istotnych informacji dotyczących nakładania warstw materiału i ceramiki. Od zasad do wysokiej wydajności, wszystkie kroki zostaną pokazane i wyjaśnione, aby mieć nieograniczony dostęp do świata wiedzy o ceramice.

    Program seminarium:

    • Wybór materiału
    • Naturalne podbarwianie
    • Kontrolowanie absorpcji i odbicia
    • Osiąganie poszczególnych stopni przezierności
    • Wypalanie ceramiki
    • Projektowanie kształtu i odcienia barwy przy użyciu techniki addycyjnego nakładania warstw
    • Tworzenie fizjologicznej morfologii
  • SESJA POPOŁUDNIOWA

   Sobota 01.04.2023
   Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
   • 12:30 - 18:00

    Implantoprotetyka / Biomimetyka: Kompozyt czy Ceramika?

    Zapraszamy na sesję główną Kongresu Dental Spaghetti do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

   • 12:30 - 13:45

    Nowoczesna Protetyka Implantologiczna - Co należy wykonać? A czego należy unikać?

    Jakie są najważniejsze aspekty implantoprotetyki? Jakie błędy popełniane są najczęściej, na co należy zwrócić szczególną uwagę, a czego unikać? Podczas wykładu przedstawione zostaną wskazówki oparte na doświadczeniu klinicznym w połączeniu z najnowszą wiedzą naukową.
    Wykład będzie w dużej mierze oparty o technologie cyfrowe i najnowsze osiągnięcia implantologiczne oraz ich zalety i wady, szczególnie pod względem efektywności leczenia.

    Które materiały są obecnie wskazane do wykonywania odbudów opartych na implantach? Rozpoczniemy od omówienia wskazań dotyczących stosowania wybranych łączników, biorąc pod uwagę materiał, z którego zostały wykonane i rodzaj zapewnianej retencji. Następnie przejdziemy do koron, uwzględniając zarówno kwestie związane z zastosowanym materiałem, jak i estetykę.

    Wykład zakończy się omówieniem trwałości całej odbudowy i odniesie się do potencjalnych rozwiązań, które mogą pojawić się w przyszłości.

   • 13:45 - 14:40

    Lunch

   • 14:40 - 15:50

    Fascynująca ceramika bez metalu – Przekraczanie limitów

    Materiały pełnoceramiczne są nieodzowne w codziennej pracy dzisiejszych laboratoriów stomatologicznych. Przyczyną popularności uzupełnień bez metalu jest rosnąca świadomość estetyki i biokompatybilności oraz zwiększone zapotrzebowanie na perfekcję. Przez kilka dziesięcioleci materiały pełnoceramiczne i tlenek cyrkonu ugruntowały swoją pozycję jako materiał z wyboru do odbudów protetycznych. Materiały i ich odpowiednie techniki przetwarzania są wypróbowane i przetestowane naukowo. Pozostaje jednak pytanie: czy te materiały rzeczywiście ułatwiły lub usprawniły pracę, czy po prostu ją zmieniły? Niniejsza prezentacja jest poświęcona zbadaniu tego pytania i udzieleniu na nie odpowiedzi, na podstawie wielu różnych przypadków klinicznych oraz wiedzy naukowej. Dzisiejszy szeroki wybór materiałów i różne możliwości ich łączenia oferują rozwiązanie każdego problemu. Niemniej jednak, aby uzyskać pomyślne wyniki, wymagana jest rozległa wiedza, zrozumienie materiałów oraz technologii. Należy opracować solidną strategię obejmującą każdy etap procesu leczenia, od etapu planowania i wyboru materiałów po wykończenie uzupełnienia. Poza tym materiały pełnoceramiczne nie ma ograniczeń: możemy wykonać od minimalnie inwazyjnych licówek po rozległe odbudowy zębów i złożone prace protetyczne oparte na implantach. Materiały te są prawdziwym dobrodziejstwem dla laboratoriów XXI wieku.

   • 15:50 - 17:00

    Stomatologia Biomimetyczna w odcinku bocznym: Wypełnienia Kompozytowe

    Bezpośrednie wypełnienia kompozytowe w odcinku bocznym są filarami stomatologii odtwórczej i jako takie nabierają kluczowego znaczenia, ponieważ prawidłowo odbudowane zęby zapewniają stabilność okluzji. Jednak uzyskanie stabilnych, wysokiej jakości i długotrwałych uzupełnień kompozytowych jest zależne od techniki jaką wykorzystujemy i wymaga właściwego zrozumienia wielu czynników, w tym preparacji, adhezji i nakładania warstw kompozytu. Co więcej, nowa generacja materiałów, w tym wzmocnionych włóknem szklanym odtwarzających zębinę, otworzyła nowe możliwości, aby bezpośrednie odbudowy kompozytowe miały wydajność i rokowania podobne do odbudowy pośredniej.

    Cele

    • Przejście w kierunku bardziej konserwatywnego i przewidywalnego podejścia w stomatologii odtwórczej.
    • Zrozumieć histologiczno-anatomiczny związek między szkliwem a zębiną.
    • Nauczyć się naśladować tkanki zęba za pomocą różnych materiałów do wypełnień, zarówno z perspektywy optycznej, jak i biomechanicznej. W miejscu zębiny zastosowanie materiałów kompozytowych wzmacnianych włóknem szklanym, a w miejscu szkliwa kompozytów nanohybrydowych.
    • Nauczyć się strategii osiągania optymalnej siły wiązania, aby zapewnić trwałość wypełnień.
    • Usprawnić i usystematyzować proces wykańczania wypełnień kompozytowych.
   • 17:00 - 18:00

    Jak zaprojektować i uzyskać właściwą strukturę powierzchni uzupełnienia w odcinku przednim?

    W stomatologii estetycznej jednym z kluczowych czynników integracji odbudowy z naturalnymi tkankami zęba jest jej kształt. W celu uzyskania naturalnie wyglądających wypełnień należy zadbać o takie aspekty jak odtworzenie anatomicznego kształtu, odbicie światła, struktura powierzchni i połysk.

    Podczas wykładu omówiona zostanie teoria nakładania kompozytu techniką warstwową oraz pierwszo- drugo- i trzeciorzędowa anatomia odcinka przedniego. Aby osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty kluczowe jest stosowanie odpowiednich materiałów kompozytowych i narzędzi. Krok po kroku przedstawione zostaną techniki pozwalające osiągnąć optymalne odwzorowanie naturalnych tkanek.

   • 18:00 - 18:30

    Dyskusja okrągłego stołu