Kurs przedkongresowy 1 | Javier Tapia-Guadix

 • Całodniowy kurs praktyczny dla lekarzy dentystów

  • 31 marca 2023
  • sprawdź zakładkę > Zgłoszenie udziału | Ceny i rabaty
  • Hotel Park Inn Krakow
  • Liczba dostępnych miejsc: 18
  • Komitet Organizacyjny:  Dr n. med. Maciej Żarow
  • Sponsor: GC EUROPE.png
  • PROGRAM KURSU

   Piątek 31.03.2023
   Hotel Park Inn Krakow
   • 09:30 - 17:00
    sala Beta 1

    Bezpośrednie wypełnienia kompozytowe techniką uproszczoną: okluzja, zarządzanie powierzchnią styczną, bezpośrednie pokrywanie guzków - czy możemy przewidzieć anatomię we właściwym zgryzie i funkcji ?

    Cześć teoretyczna – program:

    1. Jak wykonać idealną izolację w szybki i przewidywalny sposób:
    - Wybór gumy koferdamu;
    - Wybór odpowiedniej klamry do danego zęba i ubytku;
    - Etapy izolacji za pomocą koferdamu;
    - Inwersja koferdamu;
    - Podwiązywanie koferdamu – dobór nici ligaturującej.

    2. Jak wykonać uproszczoną preparacje ubytku:
    - Usuwanie próchnicy wspomaganej fluorescencją;
    - Kryteria preparacji;
    - Kondycjonowanie i oczyszczanie tkanek zęba;
    - Ocena pozostałych tkanek zęba.

    3. Omówienie uproszczonych procedur adhezyjnego przygotowania ubytku:
    - Omówienie technik przygotowania ubytku od total-etch po self-etch;
    - Adhezyjne przygotowanie szkliwa a zębiny;
    - Strategie osiągania optymalnych parametrów wiązania;
    - Omówienie systemów łączących jedno- i dwubuteleczkowych.

    4. Jak dobrać odpowiedni materiał kompozytowy, tak aby zoptymalizować czas pracy:
    - G-ænial A’CHORD: prostota i estetyka bez kompromisów;
    - Płynny kompozyt Gaenial o dużej zawartości wypełniacza i wytrzymałości porównywalnej do kompozytów w formie past;
    - EverX Flow: płynny materiał kompozytowy wzmocniony włóknem szklanym o dużej zawartości wypełniacza dla łatwego i skutecznego zastępowania zębiny.

    Część praktyczna – program:

    1. Pokaz praktyczny z dokładnym omówieniem krok po kroku wszystkich etapów pracy - tips and tricks;
    2. Odbudowa ubytku klasy I w zębie bocznym górnym i dolnym – dokładna kontrola okluzji;
    3. Odbudowa ubytku klasy II – uzyskanie ścisłych punktów stycznych;
    4. Odbudowa bezpośrednia rozległego ubytku zęba z pokryciem guzków – jak zrekonstruować powierzchnię żującą w przewidywalny sposób.

     

    OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!