XIX MIĘDZYNARODOWY KONGRES DENTAL SPAGHETTI
Od Bondingu Kompozytowego do Estetycznego Science FictionDATA:


GODZINY:
MIEJSCE:


ADRES:
9 kwietnia (sobota)


8.45-18.15 | XIX Międzynarodowy Kongres Stomatologiczny Dental SpaghettiMuzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA


ul. Marii Konopnickiej 26, Kraków
ceny i pakiety rabatowe


rejestracja on-line
Program KongresuOd Bondingu Kompozytowego do Estetycznego Science FictionWśród tematów między innymi:


 • Digitalna Ortodoncja dla Stomatologii Estetycznej.


 • Przebudowa zwarcia za pomocą TECHNIKI „INJECTION FLOW".


 • Kompozyty Bezpośrednie w kompleksowym leczeniu pacjenta.


 • Preparacje bezschodkowe BOPT czy ze schodkiem pod korony ceramiczne?


 • Modele komunikacji digitalnej: gabinet - laboratorium dla gabinetów Stomatologii Estetycznej.


nagłówek

8.45-9.00 | Wprowadzenie

nagłówek

9.00-10.00 | Nowoczesna Koncepcja opracowania kanału: Jak zachować tkankę i osiągnąć znakomite rezultaty w endodoncji?

element
Prowadzący: dr Fernando Miñambres Freijeiro

o powadzącym >>>
Dr Fernando Miñambres Freijeiro

Studia stomatologiczne ukończył w 1992 roku na argentyńskim uniwersytecie w La Placie. Po ukończeniu studów przez 3 lata pracował jako dentysta ogólnie praktykujący w swojej praktyce klinicznej. Następnie kontynuował naukę na Uniwersytecie Santiago de Compostela w Hiszpanii, gdzie w 2000 roku uzyskał tytuł specjalisty endodoncji i był opiekunem klinicznym w latach 1998-2011. W 1995 otworzył własną Klinikę Stomatologiczną w Sigrás, La Coruña, gdzie od 2000 roku zajmuje się głównie endodoncją. Dużo czasu poświęca na nauczanie endodoncji i poprowadził ponad 80 warsztatów i wykładów w Hiszpanii i Portugalii. Obecnie jest prelegentem na uniwersytetach w Hiszpanii i Portugalii. Jest członkiem Hiszpańskiego Stowarzyszenia Endodontycznego oraz wiceprzewodniczącym Kolegium Dentystycznego La Coruña.

element
Konwencjonalne zdjęcia radiologiczne mają swoje ograniczenia, pozwalają nam zaobserwować tylko dwa wymiary zęba: wysokość i szerokość. Na szczęście dzięki skanerom CBCT można otrzymać trójwymiarowy model przestrzenny zęba, co ułatwia postawienie diagnozy i zaplanowanie leczenia. W endodoncji niezwykle ważne jest, aby pamiętać o trójwymiarowej anatomii systemu kanałowego i jego obturacji. 

więcej >>>
Dzięki nowym rozwiązaniom i technikom jesteśmy w stanie w bardziej skuteczny sposób kontrolować opracowanie i oczyszczanie systemu kanałów korzeniowych. Po odbyciu części teoretycznej, uczestnicy sami będą mogli doświadczyć jak w praktyce oczyszczać i kształtować kanały korzeniowe aby uzyskać rezultat trójwymiarowego wypełnienia kanału i być w stanie osiągnąć doskonałość w endodoncji. 
nagłówek

10.10-11.20 | Ortodoncja cyfrowa w kompleksowym planowaniu leczenia

element
Prowadzący: dr Marco Martignoni

o prowadzącym >>>
Dr Marco Martignoni

Marco Martignoni ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Chieti we Włoszech. Prowadzi prywatną klinikę w Rzymie we Włoszech, gdzie zajmuje się endodoncją, przedprotetyczną odbudową zrębów, stomatologią odtwórczą, protetyką i zabiegami estetycznymi z użyciem mikroskopu operacyjnego. Opublikował badania na temat odbudowy zrębu po endodoncji. Jako prelegent prowadzi liczne wykłady i warsztaty praktyczne we Włoszech i na całym świecie na temat endodoncji, odbudowy zrębu i procedur odtwórczych oraz zastosowania mikroskopu operacyjnego w stomatologii. Jest byłym prezesem Włoskiego Towarzystwa Endodontycznego. Przewodniczący kongresu ESE-Rome 2011 (European Society of Endodontology). Jest założycielem Włoskiej Akademii Stomatologii Mikroskopowej i członkiem honorowym Francuskiego Towarzystwa Endodontycznego. Jest założycielem włoskiego stowarzyszenia protetyki i rehabilitacji jamy ustnej SIPRO. Profesor wizytujący na International Master in Endodontics and Restorative Dentistry, University of Siena.
element
Każda dziedzina współczesnej stomatologii opiera swoją praktykę na technologii cyfrowej.
Od diagnozy po złożone terapie, ogromną zaletą jest możliwość wykorzystania danych cyfrowych do zrozumienia różnych przypadków.


więcej >>>
Digitalizacja pacjenta zapewnia lepszą komunikację z pacjentem i łatwe przechowywanie danych. Co najważniejsze, umożliwia zaprojektowanie wirtualnego ruchu zęba w przypadku konieczności modyfikacji położenia zębów z wielu powodów i połączenie ruchu zębów z innymi terapiami stomatologicznymi - może to zostać uznane za konieczne konkretnym przypadku.

​Dodatkowo możemy połączyć dane IOS ze zdjęciami pacjenta, aby uzyskać kompleksowy plan estetyczno-funkcjonalny, który będzie łatwy do wykonania.
Możliwości jest wiele, a najważniejsze są w ciągłej ewolucji.


nagłówek

11.20-11.50 | Przerwa kawowa

nagłówek

11.50-13.00 | Minimalizowanie preparacji pod uzupełnienia pośrednie

element
Prowadzący: prof. Paul Gerloczy

o prowadzącym >>>
Prof. Paul Gerloczy

Wykształcenie:

1975: licencjat, Kalifornijski Uniwersytet Stanowy w Los Angeles
1980: uzyskanie tytułu lekarza dentysty, Uniwersytet Semmelsweisa w Budapeszcie, Wydział Stomatologii

Doświadczenie:

1982 – 1983: lekarz konsultujący Oddziału Medycznego Xerox
1982 – 1990: starszy wykładowca w Zakładzie Radiologii Jamy Ustnej, Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles
1983 – 1990: prywatna praktyka, Los Angeles
1990 –1998 : lekarz konsultujący, Dentalcoop
1990 – obecnie: prywatna praktyka lekarska, Budapeszt
2007 – obecnie: profesor nadzwyczajny, wykładowca w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Estetycznej, Uniwersytet w Segedynie
2018- obecnie: wykładowca, Uniwersytet w Debreczynie, Wydział Stomatologii 

​Publikacje i wykłady:
Publikacja licznych artykułów w węgierskich czasopismach stomatologicznych. Liczne wystąpienia na arenie międzynarodowej od 1989 roku na tematy związane ze stomatologią estetyczną, zachowawczą, adhezyjną oraz protetyką stałą.

Kursy:
Prowadzenie kursów zarówno na Węgrzech, jak i za granicą (Austria, Cypr, Portugalia, Polska, Czechy, Słowenia, Słowacja, Serbia, Rumunia, Ukraina) na tematy związane z protetyką stałą: preparacja zębów pod korony, mosty, licówki, wkłady i nakłady, metody pobierania wycisków, cementowanie adhezyjne porcelany).

Lider Opinii dla:
Ivoclar/Vivadent, Tokuyama Europe, Kerr Corp., GC Europe, Danville Corp., Zeiss, Oraskopt, Micerium

Członkowstwo:
 • Wydział Międzynarodowego Kolegium Dentystycznego (ICD)
 • Członek Węgierskiej Izby Stomatologicznej
 • Prezes i założyciel Węgierskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (HAED)
 • Członek Brytyjskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (BAAD)
 • Członek Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (EAED)
 • Członek honorowy i założyciel Węgierskiego Stowarzyszenia Stomatologii Estetycznej i Odtwórczej (HAARD)
 • Członek i założyciel Węgierskiego Stowarzyszenia Stomatologii Cyfrowej
 • Członek Węgierskiego Kolegium Pracowników Służby Zdrowia, Sekcja Stomatologii
element
Podczas preparacji musi zostać zachowana odpowiednia równowaga pomiędzy redukcją twardych tkanek zęba, wymogami konstrukcyjnymi materiału odtwórczego a względami estetycznymi. Aspekt wyboru odpowiedniego materiału jest bardzo ważny, gdyż musi on sprostać siłom okluzji i pozwolić uzyskać prawidłowy kształt anatomiczny korony zęba. 

więcej >>>

Wraz z wprowadzeniem ceramiki o wysokiej wytrzymałości, zastosowaniem cementowania adhezyjnego i z przejściem z materiałów dwuwarstwowych na materiały monolityczne, mamy dzisiaj możliwość znacznej redukcji ilości preparowanych tkanek w porównaniu z tradycyjnymi technikami. Jednakże duża liczba dostępnych materiałów o różnych właściwościach fizycznych oraz brak odpowiednich badań w tym zakresie spowodowały problem w ich wyborze. 

Jaka ilość redukcji tkanek jest odpowiednia dla danego materiału odtwórczego? Kiedy zaleca się cementowanie adhezyjne i co wpływa na długotrwałe przetrwanie uzupełnień ceramicznych o wysokiej wytrzymałości? Jaki jest protokołu cementowania ceramiki tlenkowej i co wpływa na efektywności ich siły wiązania z tkankami zęba?

Te i inne zagadnienia zostaną poruszone na wykładzie w oparciu o literaturę i ponad trzydziestoletnie doświadczenie w wykonawstwie uzupełnień ceramicznych. 
nagłówek

13.00-14.10 | Zwiększanie wysokości zwarciowej kompozytem bezpośrednim - gdzie stosować metodę iniekcyjną?

element
Prowadzący: dr Kostas Karagiannopoulos

o prowadzącym >>>
Dr Kostas Karagiannopoulos

Dr Kostas jest specjalistą protetyki stomatologicznej i honorowym członkiem King’s College w Londynie. Pracuje w prywatnej praktyce stomatologicznej w Londynie, jednocześnie opiekuje się i uczy przyszłych specjalistów protetyki stomatologicznej od 2008 roku. Jego obszarem zainteresowania jest kompleksowa stomatologia addycyjna oraz adhezyjna. Jest liderem opinii dla firmy GC w Wielkiej Brytanii,  gdzie publikuje artykuły i wyszkolił ponad 250 stomatologów w technice flow injection. 
element
Materiały kompozytowe są coraz częściej stosowane w codziennej pracy stomatologa. Stomatologia addytywna jak i adhezyjna jest obecnie preferowana zarówno przez dentystów, jak i pacjentów, a jej trwałość i estetyka w bezpośredniej stomatologii odtwórczej jest tak samo duża jak przy pracach pośrednich. 

więcej >>>

W części teoretycznej dowiesz się jakie są właściwości i możliwości zastosowania kompozytów w metodzie flow injection. Zostaną omówione wskazania, zalety i ograniczenia tej metody w porównaniu do innych alternatywnych technik. Krok po kroku zostaną omówione procedury klinicznie i laboratoryjne tej metody, a także porównamy jak metoda analogowa i cyfrowa wpływa na cykl pracy z pacjentem i laboratorium techniki dentystycznej.  
nagłówek

14.10-15.10 | Lunch

nagłówek

15.10-16.20 | Integracja uśmiechu oraz parametrów protetycznych, chirurgicznych i biologicznych w kompleksowej rehabilitacji jamy ustnej z wykorzystaniem implantów.

element
Prowadzący: dr Fernando Rojas-Vizcaya 

o prowadzącym >>>
Dr Fernando Rojas-Vizcaya

Dr Rojas-Vizcaya jest adiunktem na Wydziale Protetyki Uniwersytetu Karoliny Północnej w Chapel Hill, NC, USA. Jest założycielem i dyrektorem Mediterranean Prothodontic Institute, BoneModels i Dentalhow oraz prowadzi własną praktykę lekarską zajmującą się implantologią i protetyką w Castellon w Hiszpanii. Uzyskał tytuł lekarza dentysty na Uniwersytecie Javeriana w Kolumbii. Następnie zrobił specjalizaję z chirurgii i implantologii na Uniwersytecie Complutense w Madrycie oraz specjalizację z protetyki stomatologicznej na Uniwersytecie Północnej Karoliny w Chapel Hill w USA.

element
W przypadku trudnych sytuacji klinicznych, bardzo ważna jest ocena położenia uzębienia resztkowego pacjenta przed wykonaniem implantacji. Dzięki temu można łatwej zwizualizować relację nowych zębów względem istniejącej kości pacjenta. Planowanie leczenia staje się bardziej przewidywalne, uzupełnienie protetyczne są w pełni zintegrowane z uśmiechem pacjenta, a przez to z kolei, z biologią i chirurgią. Na tym wykładzie zostaną przedstawione szczegółowo wszystkie etapy postępowania klinicznego, od planowania po ostateczną odbudowę. 
nagłówek

16.20-17.30 | Licówki Kompozytowe i komputerowy science fiction: Przepływ pracy:  Stomatolog-Pracownia? 

element
Prowadzący: tech. dent. Daniele Rondoni

o prowadzącym >>>
Tech. dent. Daniele Rondoni

Urodził się w 1961 roku w Savonie, w swoim rodzinnym mieście mieszka i pracuje, tam również od 1982 roku prowadzi własne laboratorium protetyczne. Dyplom technika dentystycznego uzyskał w Instytucie Zawodowym "P. Gaslini" w Genui w 1979 roku, a w 1981 został pionierem Szkoły Techników Dentystycznych w Savonie w której był nauczycielem i członkiem rady założycielskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Szwajcarii, Niemczech i Japonii, a od 2007 roku został aktywnym członkiem EAED. W 1994 rozpoczął międzynarodową karierę wykładowcy, występując na wielu prestiżowych sympozjach stomatologicznych na całym świecie. Jest szczególnie oddany badaniu morfologii i estetyki zębów, aktywnie współpracuje przy opracowywaniu materiałów wykorzystywanych do estetycznej odbudowy zębów. Jest autorem tekstu „Ceramic Multilayering Technique” (Wielowarstwowa Technika Napalania Porcelany) oraz „Micerium lab manual” (Podręcznik laboratoryjny Micerium) o tym jak stosować materiały kompozytowe, której celem jest ustalenie protokołu dla techniki pośredniej oraz tłoczenia kompozytu na konstrukcjach metalowych i implantach, a tym samym wprowadził własną metodę, nazwaną „Sistema di stratificazione a durezza inversa” TENDER (System Nakładania Warstw Odwróconej Twardości).

Aktywny Członek EAED
Aktywny Członek IAED
Członek honorowy Styleitaliano
Współpracownik i mówca SICED
Międzynarodowy Instruktor Noritake Dental Materials
element
Wraz z pojawieniem się protokołu cyfrowego w stomatologii, w ostatnich latach nastąpiła duża zmiana dotycząca przepływu pracy zarówno w zakresie wprowadzanych materiałów nowej generacji, jak i lepszego wykorzystania „cyfrowego projektu” jako wyznacznika naszej pracy.
W dzisiejszych czasach cyfrowy workflow to uproszczenie analogicznych faz pracy, dlatego używamy materiałów nowej generacji, coraz bardziej wydajnych i wszechstronnych, aby oferować rozwiązania wysokiej jakości, jednocześnie obniżając koszty produkcji, sprzyjając efektywności i wygodnym rozwiązaniom dla naszego pacjenta.


więcej >>>
Te opcje pozwalające na lepszą płynność i jakość synergii pomiędzy gabinetem, a laboratorium stomatologicznym. Coraz częściej technik może być zaangażowany w planowanie leczenia dzięki technice cyfrowej i skanom wewnątrzustnym, przede wszystkim jako projektant nadając odpowiednią morfologię i funkcjonalność. 

Cele cyfrowego projektu:
- Uzyskanie przewodnika leczenia
- Uniknięcie nowego re-projektu 
- Uzyskanie idealnego rozwiązania końcowego 

Omówione zastanie:
- znaczenie projektowania uśmiechu
- oczekiwania estetyczne pacjenta
- planowanie i komunikacja dentysta-technik
- mock-up i wax-up
- kolorowa komunikacja cyfrowa
- analiza estetyczna pacjenta
- analogowe wsparcie dla wydajnego cyfrowego obiegu dokumentów
- przykłady kliniczne

​​
nagłówek

17.30-18.15 | Dyskusja i upominki dla uczestników