Program Kongresu

DENTAL SPAGHETTI & STYLE ITALIANO

Myśl interdyscyplinarnie! Wg zrozumiałych, nauczalnych i powtarzalnych reguł


14.03.2020 (sobota)

ICE Kraków

Sala Kameralna
III piętro

ul. Konopnickiej 17, Kraków​


 


 

​Partner KongresuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut cursus justo ut quam ultricies, ut dignissim diam sagittis.Nunc blandit, leo nec commodo fermentum, erat eros lobortis arcu,at tempus mi lectus sed urna. Sed sollicitudin hendrerit tortor,quis mattis leo vestibulum eu. Vivamus in malesuada mauris.Pellentesque imperdiet dui feugiat sapien gravida pulvinar.Fusce nec tempor tortor.


8.30 - 9.00  I  Powitanie i wprowadzenie

SESJA 1: Legendy stomatologii na scenie Dental Spaghetti

9.00 - 10.00  I  Preparacja na ostrze noża (BOPT) bezpośrednio od twórcy preparacji i nieoperacyjne zarządzanie konturem dziąseł w protetyce i implantologii

Prowadzący: Ignazio Loi, Mauro Fadda

o prowadzących >>>
Ignazio Loi

Ukończył stomatologię oraz wyspecjalizował się w protetyce stomatologicznej na uniwersytecie w Cagliari. Jest aktywnym członkiem Włoskiej Akademii Protetycznej  (Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica).
Prowadzi prywatną praktykę w Cagliari.

​​Mauro Fadda

Absolwent Stomatologii na Uniwersytecie w Bolonii. Wyspecjalizował się w dziedzinie ortodoncji na Uniwersytecie w Cagliari (ukończył ze specjalnym wyróżnieniem) a temat jego pracy końcowej brzmiał „Wpływ ortodoncji na kształtowanie miejsca implantacji”. Ukończył zaawansowane, 3 miesięczne szkolenie z implantologii na University of Miami (2000). Autor i współautor kilku publikacji z zakresu ortodoncji, implantów i protetyki. Uczestniczył jako mówca na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Praktykuje jako klinicysta w Bolonii (gdzie współpracuje z prof. G. Zucchelli) a także  w Fiesso Umbertiano (RO) gdzie poświęca się głównie estetycznej odbudowie zębów, protetyce i ortodoncji przedimplantalnej oraz konwencjonalnej ortodoncji. Prowadzi własny kurs: „Od pojedynczego kompromisowego zęba po pełną rehabilitację jamy ustnej: proste, przewidywalne i minimalnie inwazyjne postępowanie”. Jest twórcą Techniki Ekstruzji MF.

B.O.P.T. (biologicznie zorientowana technika preparacji) jest to uproszczona procedura protetyczna, która pozwala interweniować w przypadkach klinicznych już leczonych protetycznie, bez angażowania zabiegów wielodyscyplinarnych. Przeanalizowane zostaną nowe koncepcje: kontrolowana preparacja szczeliny dziąsłowej, możliwe profile wyłaniania, zróżnicowane metody projektowania obrzeża korony które są nieodłączną częścią samej techniki. Pokazane zostaną krok po kroku przypadki kliniczne z długą obserwacją kliniczną potwierdzającą stabilność tej techniki oraz jej rezultaty estetyczne. Koncept B.O.P.T. może być także przeniesiony do prac na implantach po przez zastosowanie frezowanych łączników wertykalnych. Będące wynikiem zastosowania tej techniki pogrubienie tkanek miękkich pozwala na większą stabilność i estetykę na obrzeżach pracy. Dalsza ewolucja tej filozofii dała początek dziąsłowej wertykalnej komponenty zwanej PRAMA.
Nieregularny kontur dziąseł jest głównym czynnikiem wpływającym na estetykę uśmiechu. W wielu przypadkach podejście chirurgiczne może pomóc nam stworzyć ładny przebieg girlandy i brodawek międzyzębowych, ale w wielu innych przypadkach takie podejście może nie wystarczyć.
Technika ekstruzji M.F.  jest prostą, szybką i minimalnie inwazyjną metodą uzupełniającej ekstruzji ortodontycznej, która może stanowić wielką pomoc w przypadkach, w których podejście chirurgiczne może być niewystarczające.
Za pomocą tej prostej techniki można swobodnie poruszać przebiegiem girlandy dziąsłowej w ciągu tygodni lub nawet dni. Dzięki temu jesteśmy w stanie odtworzyć symetrię nawet w bardzo złożonych przypadkach rehabilitacji protetycznej. Technika została ujednolicona tak, aby każdy klinicysta mógł z niej korzystać, nawet jeśli nie praktykuje ortodoncji.
Metoda ta umożliwia także regenerowanie kości w celu umieszczenia implantów. Osiąga się to poprzez wykorzystanie dużego potencjału regeneracyjnego zębów poddanych ruchom ortodontycznym (nawet tych o złym rokowaniu, które ostatecznie zostaną usunięte).
Mogę szczerze powiedzieć, że nieznajomość tej techniki oznacza brak znajomości najłatwiejszego i najskuteczniejszego sposobu zarządzania przypadkami protetycznymi i implantoprotetycznymi.


10.00 - 10.50  I  Dokąd zmierzasz stomatologio?

Prowadzący: Oliver Brix

o prowadzącym >>>
Oliver Brix

Od czasu ukończenia technikum dentystycznego (1985-1989) Oliver Brix zdobywa doświadczenie wykonując prace dla laboratoriów i gabinetów stomatologicznych. Jest powszechnie uznawanym specjalistą w zakresie funkcjonalności i estetyki pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych, biomechanicznego projektowania powierzchni okluzyjnej i implantologii. W latach 1990–1998 uczestniczył w różnych krajowych i międzynarodowych programach kształcenia ustawicznego. Od 1994 r. pracuje jako niezależny technik dla kilku gabinetów stomatologicznych a od 1993 r. prowadzi na całym świecie kursy i wykłady na temat ceramiki i estetyki. Oliver Brix jest międzynarodowym wykładowcą i konsultantem firmy Ivoclar Vivadent AG. Opublikował szereg artykułów w krajowych i międzynarodowych magazynach poświęconych tematyce estetycznych uzupełnień ceramicznych. Od 1997 r. jest członkiem stowarzyszenia „Zahntechnischer Arbeitskreis Düsseldorf” (stowarzyszenie zrzesza techników dentystycznych w mieście Düsseldorf), a od 2000 r. aktywnym członkiem „DGÄZ” (niemieckiego stowarzyszenia stomatologii estetycznej). W marcu 2001 r. Oliver Brix opublikował podręcznik "The Fundamentals of Esthetics" (tłum. Podstawy estetyki). Od 2007 r. jest jednym z redaktorów AACD. W 2009 r. otworzył Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe a w 2012 r. laboratorium protetyczne „Innovative Dental Design Oliver Brix”, w Bad Homburg, w Niemczech. W marcu 2013 r. Oliver Brix opublikował podręcznik „Fascination Ceramics" (tłum. Fascynująca ceramika).
W czasach gdzie stomatologia zmienia się tak szybko od pracy czysto manualnej do tej sterowanej cyfrowo, nadszedł najpewniej czas aby zastanowić się dokąd zmierza ta profesja?

Czy nadal będzie miejsce dla sztuki ceramisty, którą uprawialiśmy od wieków? Czy nadal istnieć będzie potrzeba oferowania najwyższej jakości rozwiązań uszytych na miarę? Czy jest nadal potrzeba solidnego planowania oraz ducha drużynowej współpracy między dentystą, a technikiem?

​Podczas wykładu przedstawione zostaną przypadki kliniczne z pracami z materiału e.max w strefie estetycznej i koncept pracy zespołowej. Nowe możliwości powiązane z nowoczesnymi materiałami gwarantują powstanie nowego rozdziału w pracach cało ceramicznych. Witajcie w świecie stomatologii bez granic…

10.50 - 11.40  I  Od A do Z - przewodnik po stomatologii estetycznej

Prowadzący: Vincenzo Musella

o prowadzącym >>>


Vincenzo Musella


Ukończył technikę dentystyczną i stomatologię na uniwersytecie w Ankonie we Włoszech. Pracuje jako dentysta i mistrz ceramiki w przypadku prac esteycznych. Dumny przyjaciel i uczeń prof. Mario Martignoni, od którego nauczył się pasji do zawodu. Prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest członkiem komitetu czytelniczego czasopism krajowych i międzynarodowych. Aktywnie współpracuje przy opracowywaniu nowych materiałów i opisów przypadków klinicznych z: kliniką Prof. Ugo Consolo - Verona, kliniką Prof. Nitzan Bichacho - Tel Aviv, kliniką Prof. Dimitar Filtchev - Sofia, kliniką Prof. Andrea Forabosco - Modena, kliniką Prof. Angelo Putignano - Ancona. Łączy doświadczenie dentysty i zawodu technika dentystycznego, osobiście realizując część kliniczną i techniczną. Adiunkt w zakładzie protetyki stomatologicznej  na Uniwersytecie w Modenie i Reggio Emilia, w Modenie. Twórca systemów Aesthetics Preview systemu Inverse Layering Technique pośredniej i bezpośredniej, ,  członek założyciel aestheticdental.eu Prezydent AIO: Włoskiego Stowarzyszenia Stomatologicznego, Narodowy menedżer AIO ds. Relacji z uniwersytetami, członek grupy Styleitaliano, współpracownik ANDI, autor książki „Modern Aesthetic Dentistry Workflow A to Z” wydanej przez Quintessence

Osiągnięcia estetyczne nie mogą przekraczać oczekiwań pacjenta. Rozczarowujące wyniki wynikają nie tylko z problemów technicznych lub klinicznych, ale często wynikają ze złej komunikacji z pacjentem. Prognozowanie estetyczne to jedyny system, który pozwala nam kontrolować funkcje, a przede wszystkim ostateczny efekt estetyczny przed rozpoczęciem pracy. Dzięki tej technice preparacje zębów będą minimalnie inwazyjne, a w każdym razie mniej niszczące niż tradycyjne. Rehabilitacja estetyczna przednich zębów zawsze była jednym z największych wyzwań dla naszego zawodu. Jeśli prawdą jest, że „nie ma estetyki bez zdrowia”, warto zastanowić się przez chwilę, podsumowując sytuację z biologicznego punktu widzenia, materiały i technologię dentystyczną, a następnie kładąc podwaliny pod przewidywalny, skuteczny i możliwy do utrzymania finał czas estetycznej rekonstrukcji z użyciem dwukrzemianu litu. Poprzez formę zmysły uderzają intensywnie, wywoływane są emocje, w rzeczywistych, namacalnych proporcjach powstaje miara przewidywalnego porządku estetycznego. Estetyczny „podgląd oferuje fundamenty, które będą kierować ostateczną rekonstrukcją. Szczególną uwagę zwraca się na właściwości dwukrzemianu litu, jego prawidłowe zastosowanie w różnych dostępnych wariantach (HT-MT-LT-MO-HO-Multi) oraz różne stosowane techniki przetwarzania. Zgłębione będzie zastosowania systemu Variolink do weryfikacji uzupełnienia techniką adhezyjną oraz technika pracy za pomocą dwukrzemianu litu.


11.40 - 12.00  I  Przerwa kawowa 

SESJA 2: Przewidywalne prace na implantach i ortodoncja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut cursus justo ut quam ultricies, ut dignissim diam sagittis.Nunc blandit, leo nec commodo fermentum, erat eros lobortis arcu,at tempus mi lectus sed urna. Sed sollicitudin hendrerit tortor,quis mattis leo vestibulum eu. Vivamus in malesuada mauris.Pellentesque imperdiet dui feugiat sapien gravida pulvinar.Fusce nec tempor tortor.

12.00 - 12.50  I  AZENTO – odbudowa pojedynczego zęba. Indywidualne rozwiązanie implantoprotetyczne

Prowadzący: Mischa Krebs

o prowadzącym >>>
Mischa Krebs

Specjalista implantolog, chirurg stomatolog. Od 2001 roku Dr Krebs prowadzi prywatną praktykę w Alzey. W 2002 obronił pracę doktorską w Gutenberg University Mainz, 2002-2004 odbył staż w Klinice Chirurgii Stomatologicznej Dr. Hessling, Dr. Gerhardt; Bocholt. Od 2004 pracuje w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Goethe University Frankfurt gdzie od 2006 wykłada na temat implantologii i chirurgii jako adiunkt. W 2005 uzyskał tytuł specjalisty chirurgii stomatologicznej a w 2006 specjalisty implantologii (DGI & LZK). Dr Krebs pełni taże funkcje egzaminatora podczas Państwowych egzaminów specjalizacyjnych w Niemczech. Ustawicznie szkoli się w dziedzinie implantologii (kursy i curricula min. MOI, DGI). Pełni funkcję prezydenta RAZ (Rheinhessischer Arbeitskreis Zahnärzte) oraz jest członkiem komitetu DDS (Digital Dentistry Society). W 2014 roku otrzymał wyróżnienie Peers Förderpreis 2014 - za najlepszą publikację. Jest członkiem licznych towarzystw min.: ICOI, DDS, DGOI, DGI, DGZMK, AGKI, BDO, AGRö, FVDZ. Dr Mischa Krebs zajmuje się głównie wspomaganiem cyfrowym implantologii oraz pracami protetycznymi w systemach CAD/CAM, natychmiastową implantacją i odbudową na implantach oraz długoterminowym sukcesem prac na implantach.


Stworzenie doskonałego profilu wyłaniana nie jest łatwym zadaniem. Aby móc to osiągnąć, chirurg stomatologiczny może wykorzystać szereg różnych rozwiązań. Niektórym z nich towarzyszą skomplikowane protokoły chirurgiczne i konieczność wykorzystania materiałów kościozastępczych. Inne wymagają przeprowadzenia wielu różnych kroków protetycznych i wielokrotnej wymiany wtórnych elementów tymczasowych. Tradycyjne leczenie implantologiczne przeprowadzane jest obecnie na 7-9 wizytach. Nowe technologie cyfrowe umożliwiły opracowanie nowych metod leczenia a wraz z nimi nowych protokołów postępowania. Na przykład przygotowanie indywidualnych łączników lub śrub gojących przed rozpoczęciem zabiegu pozwala stworzyć idealny profil wyłaniania w zaledwie jednym kroku, zapewniając zadziwiający przyrost tkanek miękkich i zaskakująco dobre efekty estetyczne. Doskonale odpowiada to potrzebom naszych pacjentów, którzy potrzebują prostych i szybkich rozwiązań, zdolnych zapewnić rezultaty leczenia o wysokiej estetyce. Teraz możemy w sposób przewidywalny, oszczędzający pieniądze i czas odbudować braki pojedynczych zębów podczas zaledwie dwóch wizyt. Kształtowanie tkanek miękkich za pomocą łącznika indywidualnego i korony lub śruby gojącej o doskonałym kształcie pozwala zapewnić przyrost tkanek miękkich i dużo lepszą estetykę odbudowy niż było to kiedykolwiek możliwe za pomocą standardowych śrub gojących.

12.50 - 13.50  I  Leczenie multidyscyplinarne z uwzględnieniem nowoczesnej ortodoncji

Prowadzący: Allessandro Agnini & Andrea Mastrorosa Agnini

o prowadzących >>>

Dr Alessandro Agnini  

Ukończył uniwersytet w Modenie (Włochy) w 1989 roku. Prowadzi prywatną praktykę w Modenie i Sassuolo gdzie skupia się na protetyce, periodontologii i implantologii. Ukończył program studiów podyplomowych z protetyki stomatologicznej u Dr Gianfranco Di Febo w 1993 roku a w 1995 z periodontologii u Dr Gianfranco Carnevale.W 1995 ukończył roczny program kursowy z implantologii i protetyki u Dr Mauro Merli.Od 2006 roku jest aktywnym członkiem Italian Academy of Prosthetic Dentistry. 
Pełnił funkcję adiunkta na uniwersytecie w Modenie i nauczał w tam protetyki i protetyki na implantach w 2013 i 2014 roku. Jest autorem i współautorem włoskich oraz międzynarodowych publikacji naukowych oraz wykładowcą międzynarodowym. Od 2011 roku wykłada dla Dental Xp Website oraz jest członkiem redakcji w tej instytucji. Dr. Alessandro Agnini jest autorem książki “The Digital Revolution: the learning curve”wydanej przez Quintessence w 2014 roku. Od 2019 jest członkiem rady stowarzyszenia - Italian Academy of Prosthetic Dentistry W 2019 roku został uznany aktywnym członkiem Italian Academy of Osseointegration.


Dr Andrea Mastrorosa Agnini


Ukończył uniwersytet w Modenie w 2007 roku. Pracuje w prywatnej praktyce w Modenie i Sassuolo gdzie skupia się na protetyce, periodontologii i implantologii. W latach 2009 -2011 uczęszczał do NYU College of Dentistry, gdzie uczył się między innymi takich mentorów jak Dennis Tarnow, Christian Stappert, Stephen Chu i Michael Bral. Prowadzi badania naukowe z Zakładzie Periodontologii i Implantologii w NYU College of Dentistry pod opieką Dr Sang Choon Cho. Dr. Andrea Mastrorosa Agnini jest autorem i współautorem włoskich oraz międzynarodowych publikacji naukowych oraz wykładowcą międzynarodowym. Od 2008 jest członkiem komitetu naukowego w rocznym programie szkoleniowym z protetyki stomatologicznej, implantologii i periodontologii w centrum medycznym Studio Agnini Odontoiatria. Od 2011 roku wykłada dla Dental Xp Website oraz jest członkiem redakcji w tej instytucji. Dr. Andrea Mastrorosa Agnini jest autorem książki “The Digital Revolution: the learning curve” wydanej przez Quintessence w 2014 roku.
W rehabilitacji protetycznej przez lata stosowaliśmy szczegółowe protokoły postępowania znane z literatury dające rezultaty które były dla nas zadowalające i przekraczały oczekiwania naszych pacjentów. Nowe technologie umożliwiły zespołowi stomatologicznemu korzystanie z nowych materiałów i sprzętu który pozwala na wytworzenie i adaptacje prac, których dokładność była jak dotąd trudna do osiągnięcia. Era stomatologii cyfrowej jest tym bardziej ekscytująca, gdyż skanowanie jest wykorzystywane w wielu dziedzinach jak protetyka, implanty czy ortodoncja. Wszystkie obecnie dostępne skanery wewnątrzustne konkurują z dokładnością i jakością, jaką dają wyciski tradycyjne. Podczas wykładu autorzy przeanalizują różne przypadki kliniczne ukazując ich doświadczenia z nowymi technologiami oraz zmieniającymi się możliwościami sprzętowymi i oprogramowaniem. Omówione zostanie także, w jaki sposób tradycyjne metody zostają z sukcesem zastępowane przez nowe nowoczesne materiały i instrumenty.

13.50 - 14.40  I  Lunch

SESJA 3: Nowe rozwiązania w pedodoncji i stomatologii odtwórczej

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut cursus justo ut quam ultricies, ut dignissim diam sagittis.Nunc blandit, leo nec commodo fermentum, erat eros lobortis arcu,at tempus mi lectus sed urna. Sed sollicitudin hendrerit tortor,quis mattis leo vestibulum eu. Vivamus in malesuada mauris.Pellentesque imperdiet dui feugiat sapien gravida pulvinar.Fusce nec tempor tortor.

14.40 - 15.20  I  Leczenie estetyczne w pedodoncji

Prowadzący: Patrizia Lucchi

o prowadzącym >>>
Patrizia Lucchi

Ukończyła szkołę techników dentystycznych w 1989 a w 1995 stomatologię na uniwersytecie w Veronie. W 2008 roku ukończyła podyplomową szkołę ortodoncji i 3 letni kurs Master ze stomatologii dziecięcej i ortodoncji dziecięcej na uniwersytecie w Pizie. Obecnie rozpoczęła program podyplomowy ze stomatologii dziecięcej na uniwersytecie w Padwie. Patrizia Lucchi jest profesorem wizytującym na uniwersytecie w Padwie, jest zaangażowana w nauczanie na uniwersytecie w Pizie i Siennie w programach Master. Ponad 20 lat pracuje w Trento z dr Marco Rosa, w zespole specjalizującym się w stomatologii dziecięcej i ortodoncji. Interesuje się stomatologią dziecięcą, traumatologią oraz estetyką. Regularnie publikuje i wykłada na te tematy.
W odcinku przednim estetyka wraz z odtworzeniem funkcji i zarządzeniem ilością miejsca i układem przestrzennym zębów to bardzo istotny problem. Z naszych obserwacji wynika, że młodzi pacjenci bardzo często wymagają zarówno leczenia ortodontycznego jak i estetycznego. Obowiązkowa w takim przypadku jest pełna diagnostyka i planowanie leczenia angażujące interdyscyplinarny zespół specjalistów. Zaplanowanie właściwego leczenia ortodontycznego powinno obejmować także idealne zarządzanie przestrzeniami między zębami oraz ocenę i przygotowanie zębów do leczenia protetycznego w przyszłości lub też zachowanie zębów mlecznych.
Podczas wykładu przedyskutujemy kwestie podejmowania decyzji i kryteria dla poszczególnych schematów leczenia oraz różne rozwiązania pozwalające na uzyskanie idealnej funkcji oraz estetyki w odcinku przednim szczególnie mając na uwadze ich trwałość i stabilność w czasie.

15.20 - 16.00  I  Białologia :) od wschodu do zachodu

Prowadzący: Murad Akhundov & Thiago Ottoboni

o prowadzących >>>

Murad Akhundov

u
kończył stomatologię na uniwersytecie Odlar Yurdu. W 2008 roku otworzył własną praktykę stomatologiczną o charakterze ogólnym którą w 2012 roku ograniczył do stomatologii adhezyjnej i estetycznej.
W 2013 roku wygrał konkurs Pisa Master Course Contest ogranizowany przez grupę Styleitaliano Pomad 20 krotnie wyróżniono go za najlepszy post tygodnia na facebookowym profilu grupy Styleitaliano Dr Akhundov jest aktywnym członkiem międzynarodowej grupy Styleitaliano oraz opublikował wiele artykułów w międzynarodowych czasopismach.
Prowadzi szkolenia praktyczne w wielu krajach świata min. W Indiach, Peru, Bułgarii, Włoszech, Hiszpanii, Niemczecj, Wielkiej Brytanii, Rosji, Ukrainie, Białorusi, Arabii Saudyjskiej, Katarze, Kazachstanie, Macedonii. Prowadzi wykłady i warsztaty dla min. Complutense University of Madrid (Hiszpania)  “Saint Joseph University” (Liban). Dr Akhundov jest aktywnym członkiem grupy MDP. Specjalizuje się w stomatologii estetycznej i wykłada w prywatnej klinice i centrum kursowym Dental Revolution

Thiago Ottoboni

​Srebrny członek Style Italiano.
Specjalista Stomatologii Zachowawczej.
Ukończył kurs master ze stomatologii odtwórczej.

W obecnych czasach każdy chce tworzyć ładny uśmiech i jest wiele możliwości aby zrobić to wykorzystując techniki bezpośrednie, pośrednie kompozytowe, ceramikę i inne materiały.
Wykład przekaże wiedzę o tym jak wybrać właściwy materiał aby rozwiązać problemy estetyczne zębów przednich i bocznych. Porozmawiamy o technikach wykonania licówek bezpośrednich oraz jak stworzyć nowy uśmiech pacjenta łatwo i przewidywalnie korzystając ze złotych proporcji. Poruszymy także tamat szybkiego modelowania zębów bocznych.

16.00 - 16.40  I  Essential dentistry

Prowadzący: Giuseppe Chiodera & Jordi Manauta

o prowadzących >>>

Giuseppe Chiodera

Ukończył stomatologię na uniwersytecie w Brescia w 2004 roku. Tego samego roku wygrał stypendium w Kings College University w Londonie. Jest autorem i współautorem artykułów w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych. Członek honorowy grupy Styleitaliano. Wykładowca kongresów krajowych i międzynarodowych w dziedzinie diagnostyki, wypełnień adhezyjnych, wybielania, ozonu oraz laserów w stomatologii. Prowadzi prywatną praktykę od 2004 skoncentrowaną na stomatologii zachowawczej, adhezyjnych pracach estetycznych, profilaktyce, endodoncji i nowych technologiach.Jordi Manauta

Urodzony w Meksyku, Jordi Manauta ukończył, z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie UNITEC w Meksyku. Następnie kontynuował edukację w ramach programu Master na International University of Catalonia (UIC) w Barcelonie. Jest uczniem Miguela Tames (Mexico City) oraz Waltera Devoto (Italy), bierze udział w tworzeniu różnych materiałów i instrumentów dla stomatologii estetycznej, kolorymetrii i fotografii we współpracy z międzynarodowymi firmami. Jest wykładowcą wizytującym na Uniwersytetach w Sewilli, Bolonii, i Sienie i jest konsultantem naukowym dwóch czasopism europejskich. Jordi Manauta jest członkiem grupy Styleitaliano od 2008 roku. Jest autorem książki „Layers” (Quintessence 2012) oraz „Layers2” (w druku) oraz jest autorem lub współautorem wielu publikacji w międzynarodowych czasopismach. Jordi Manauta jest często zapraszany jako wykładowca w tematach stomatologii zachowawczej i estetycznej.
Essential Dentistry oznacza: podstawowa, bazowa stomatologia. Innymi słowy taka jaka powstaje po usunięciu wszystkiego co zbędne.
Nasza praca nabiera nowego znaczenia gdy adaptujemy nowe materiały połączone z nowoczesnym podejściem optymalizując i polepszając jakość. Na ilu kursach byłeś po których nie czułeś satysfakcji? Ile instrumentów pokazywanych na wykładach wydawało się spełniać Twoje oczekiwania a następnie nie dawały nic w codziennej praktyce?

​Chcielibyśmy przeanalizować sedno problemu, przedstawić protokoły które dają proste rozwiązania. Protokoły całkowicie przyjazne pacjentom. 
To będzie coś co każdy dentysta chciałby zastosować w swojej praktyce i coś co zmienia życie dentysty na prostsze. To właśnie po to Style Italiano dzieli się swoją pasją z Tobą.16.40 - 17.00  I  Przerwa kawowa

SESJA 4: Przedstawienie musi trwać

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut cursus justo ut quam ultricies, ut dignissim diam sagittis.Nunc blandit, leo nec commodo fermentum, erat eros lobortis arcu,at tempus mi lectus sed urna. Sed sollicitudin hendrerit tortor,quis mattis leo vestibulum eu. Vivamus in malesuada mauris.Pellentesque imperdiet dui feugiat sapien gravida pulvinar.Fusce nec tempor tortor.

17.00 - 18.30  I  Prezentacje nowych Srebrnych Członków Style Italiano (najlepsze przypadki kliniczne z całego świata)

18.30 - 18.50  I  Dyskusja, zamknięcie ceremonii, losowanie nagród od sponsorów
Po raz pierwszy w Polsce specjalna sesja dla techników dentystyczny, koniecznie zapoznaj się z


programem. Zapraszamy do udziału!​​


DENTAL LAB SPAGHETTI MEETING​
 
Sesja techników dentystycznych
Sponsor


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut cursus justo ut quam ultricies, ut dignissim diam sagittis.Nunc blandit, leo nec commodo fermentum, erat eros lobortis arcu,at tempus mi lectus sed urna. Sed sollicitudin hendrerit tortor,quis mattis leo vestibulum eu. Vivamus in malesuada mauris.Pellentesque imperdiet dui feugiat sapien gravida pulvinar.Fusce nec tempor tortor.

14.40 - 16.40  I  Warsztat mistrzowski dotyczący prac ceramicznych - jak przekroczyć granice

Prowadzący: Oliver Brix

o prowadzącym >>>
Oliver Brix

Od czasu ukończenia technikum dentystycznego (1985-1989) Oliver Brix zdobywa doświadczenie wykonując prace dla laboratoriów i gabinetów stomatologicznych. Jest powszechnie uznawanym specjalistą w zakresie funkcjonalności i estetyki pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych, biomechanicznego projektowania powierzchni okluzyjnej i implantologii. W latach 1990–1998 uczestniczył w różnych krajowych i międzynarodowych programach kształcenia ustawicznego. Od 1994 r. pracuje jako niezależny technik dla kilku gabinetów stomatologicznych a od 1993 r. prowadzi na całym świecie kursy i wykłady na temat ceramiki i estetyki. Oliver Brix jest międzynarodowym wykładowcą i konsultantem firmy Ivoclar Vivadent AG. Opublikował szereg artykułów w krajowych i międzynarodowych magazynach poświęconych tematyce estetycznych uzupełnień ceramicznych. Od 1997 r. jest członkiem stowarzyszenia „Zahntechnischer Arbeitskreis Düsseldorf” (stowarzyszenie zrzesza techników dentystycznych w mieście Düsseldorf), a od 2000 r. aktywnym członkiem „DGÄZ” (niemieckiego stowarzyszenia stomatologii estetycznej). W marcu 2001 r. Oliver Brix opublikował podręcznik "The Fundamentals of Esthetics" (tłum. Podstawy estetyki). Od 2007 r. jest jednym z redaktorów AACD. W 2009 r. otworzył Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe a w 2012 r. laboratorium protetyczne „Innovative Dental Design Oliver Brix”, w Bad Homburg, w Niemczech. W marcu 2013 r. Oliver Brix opublikował podręcznik „Fascination Ceramics" (tłum. Fascynująca ceramika).

Zarówno stomatolodzy, jak i ich pacjenci coraz częściej proszą o uzupełnienia pełnoceramiczne oraz/lub pozbawione elementów metalowych tak, aby nie sposób ich było odróżnić od naturalnego uzębienia. Właściwości materiałów w systemie IPS e-max, w tym precyzja wykonania, trwałość i odporność, pozwalają zespołowi dentystycznemu dobrać odpowiednie elementy w zależności od konkretnych wskazań, których zakres obejmuje zarówno odtworzenie pojedynczych zębów, jak i pełną rehabilitację jamy ustnej. Coraz częściej pojawia się również zapotrzebowanie na licówki zwykłe i okluzyjne, które system e-max pozwala skutecznie tworzyć. Poza konkretną sytuacją kliniczną i właściwościami materiału wyzwanie stanowi również konieczność uzyskania naturalnego wyglądu i jak najbardziej harmonijne dopasowanie odcienia uzupełnienia. System IPS e.max® Ceram znacznie ułatwia to zadanie. Niskotopliwa nanofluoroapatytowa ceramika szklana nanometrycznymi kryształkami apatytu gwarantuje wyjątkowe połączenie półprzezroczystości, jasnej barwy i opalescencji. Łatwość obsługi i wysoki potencjał estetyczny sprawiają, że praca z tym materiałem stanowi niezwykłe doświadczenie. Tematyka warsztatu obejmuje kwestie związane z wykorzystaniem dwukrzemianu litu i cyrkonu, dobór odpowiednich materiałów, dopasowanie do odbarwionego podłoża, i opracowanie indywidualnej koncepcji warstw w systemie IPS e-max Ceram. Przedstawione zostaną różne informacje i wskazówki praktyczne, a także kompleksowe analizy przypadków obejmujących różnorodne wskazania terapeutyczne.


16.40 - 17.00  I  Przerwa kawowa

17.00 - 19.00  I  Od A do Z - przewodnik po stomatologii estetycznej - cz. 2 dla techników dentystycznych

Prowadzący: Vincenzo Musella

o prowadzącym >>>

Vincenzo Musella


Ukończył technikę dentystyczną i stomatologię na uniwersytecie w Ankonie we Włoszech. Pracuje jako dentysta i mistrz ceramiki w przypadku prac esteycznych. Dumny przyjaciel i uczeń prof. Mario Martignoni, od którego nauczył się pasji do zawodu. Prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest członkiem komitetu czytelniczego czasopism krajowych i międzynarodowych. Aktywnie współpracuje przy opracowywaniu nowych materiałów i opisów przypadków klinicznych z: kliniką Prof. Ugo Consolo - Verona, kliniką Prof. Nitzan Bichacho - Tel Aviv, kliniką Prof. Dimitar Filtchev - Sofia, kliniką Prof. Andrea Forabosco - Modena, kliniką Prof. Angelo Putignano - Ancona. Łączy doświadczenie dentysty i zawodu technika dentystycznego, osobiście realizując część kliniczną i techniczną. Adiunkt w zakładzie protetyki stomatologicznej  na Uniwersytecie w Modenie i Reggio Emilia, w Modenie. Twórca systemów Aesthetics Preview systemu Inverse Layering Technique pośredniej i bezpośredniej, ,  członek założyciel aestheticdental.eu Prezydent AIO: Włoskiego Stowarzyszenia Stomatologicznego, Narodowy menedżer AIO ds. Relacji z uniwersytetami, członek grupy Styleitaliano, współpracownik ANDI, autor książki „Modern Aesthetic Dentistry Workflow A to Z” wydanej przez QuintessenceOsiągnięcia estetyczne nie mogą przekraczać oczekiwań pacjenta. Rozczarowujące wyniki wynikają nie tylko z problemów technicznych lub klinicznych, ale często wynikają ze złej komunikacji z pacjentem. Prognozowanie estetyczne to jedyny system, który pozwala nam kontrolować funkcje, a przede wszystkim ostateczny efekt estetyczny przed rozpoczęciem pracy. Dzięki tej technice preparacje zębów będą minimalnie inwazyjne, a w każdym razie mniej niszczące niż tradycyjne. Rehabilitacja estetyczna przednich zębów zawsze była jednym z największych wyzwań dla naszego zawodu. Jeśli prawdą jest, że „nie ma estetyki bez zdrowia”, warto zastanowić się przez chwilę, podsumowując sytuację z biologicznego punktu widzenia, materiały i technologię dentystyczną, a następnie kładąc podwaliny pod przewidywalny, skuteczny i możliwy do utrzymania finał czas estetycznej rekonstrukcji z użyciem dwukrzemianu litu. Poprzez formę zmysły uderzają intensywnie, wywoływane są emocje, w rzeczywistych, namacalnych proporcjach powstaje miara przewidywalnego porządku estetycznego. Estetyczny „podgląd oferuje fundamenty, które będą kierować ostateczną rekonstrukcją. Szczególną uwagę zwraca się na właściwości dwukrzemianu litu, jego prawidłowe zastosowanie w różnych dostępnych wariantach (HT-MT-LT-MO-HO-Multi) oraz różne stosowane techniki przetwarzania. Zgłębione będzie zastosowania systemu Variolink do weryfikacji uzupełnienia techniką adhezyjną oraz technika pracy za pomocą dwukrzemianu litu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut cursus justo ut quam ultricies, ut dignissim diam sagittis.Nunc blandit, leo nec commodo fermentum, erat eros lobortis arcu,at tempus mi lectus sed urna. Sed sollicitudin hendrerit tortor,quis mattis leo vestibulum eu. Vivamus in malesuada mauris.Pellentesque imperdiet dui feugiat sapien gravida pulvinar.Fusce nec tempor tortor.


Style Italiano Crazy Party


14.03.2020


Sticky Fingers @ Stalowe Magnolie, ul. Szpitalna 6, Kraków

START: 21.00Zapraszamy na niewiarygodny wieczór/spotkanie z twórcami Style Italiano i międzynarodową społecznością dentystów podczas sobotniego STYLE ITALIANO CRAZY PARTY w legendarnych Stalowych Magnoliach - klubie o tradycji i historii niezliczonych imprez, w którym od lat spotyka się polski i międzynarodowy "Party Crowd", żądny tańca przy muzyce do białego rana... Tak będzie i teraz....

W cenie:

- open bar z tapasami
- muzyka na żywo: zespół "Latające Talerze"
- DJ
- niespodzianka - krótki występ taneczny.Zapraszamy!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut cursus justo ut quam ultricies, ut dignissim diam sagittis.Nunc blandit, leo nec commodo fermentum, erat eros lobortis arcu,at tempus mi lectus sed urna. Sed sollicitudin hendrerit tortor,quis mattis leo vestibulum eu. Vivamus in malesuada mauris.Pellentesque imperdiet dui feugiat sapien gravida pulvinar.Fusce nec tempor tortor.


Sponsorzy Kongresu

Sponsor StrategicznySponsor Platynowy
Sponsor Złoty


Sponsor Złoty


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut cursus justo ut quam ultricies, ut dignissim diam sagittis.Nunc blandit, leo nec commodo fermentum, erat eros lobortis arcu,at tempus mi lectus sed urna. Sed sollicitudin hendrerit tortor,quis mattis leo vestibulum eu. Vivamus in malesuada mauris.Pellentesque imperdiet dui feugiat sapien gravida pulvinar.Fusce nec tempor tortor.

​Sponsorzy Srebrni

DENTAL LAB SPAGHETTI MEETING