WYKŁADOWCY DENTAL SPAGHETTI 2018


Pełny program kongresu zamieścimy wkrótce a tymczasem odsłaniamy rąbek tajemnicy.
W 2018 roku gościć będziemy absolutne autorytety w świecie stomatologii, a wśród nich:

+ Roberto Spreafico: LEGENDA STOMATOLOGII, jeden z najlepszych dentystów świata, twórca nowych koncepcji technik Inlay / onlay czy technik zachowawczych w ubytkach poddziąsłowych, autor najlepszego podręcznika w historii stomatologii na temat technik pośrednich.
+ Federico Ferraris: Technik dentystyczny i Lekarz Stomatolog w jednej osobie, obecnie jeden z największych autorytetów na świecie dot. pracy klinicznej z kompozytem
+ Giuseppe Chiodera: honorowy członek grupy Style Italiano i autor wielu patentów, przedstawi nowe osiągnięcia w pracy klinicznej w zakresie stomatologii odtwórczej i profilaktyki,
+ Florin Lazarescu: autor wspaniałego podręcznika wyd. Quintessence dot. Planowania Kompleksowego w Stomatologii, właściciel jednej z najbardziej zaawansowanych technologicznie klinik dentystycznych w Europie
+ David González: autor wielu publikacji z dziedziny periodontologii
+ Dominique Vinci: Jeden z największych talentów techniki dentystycznej na świecie
Dr Roberto Carlo Spreafico

Dr Roberto Spreafico uzyskał w 1982 r. tytuł doktora w dziedzinie medycyny na uniwersytecie Turynie, Włochy. W 1986 r. uzyskał stopień doktora stomatologii na uniwersytecie w Genewie, Szwajcaria. Aktualnie prowadzi prywatną praktykę w miejscowości Busto-Arsizio, niedaleko Mediolanu, Włochy. Jest aktywnym członkiem następujących organizacji: Accademia Italiana di Conservativa, European Academy of Esthetic Dentistry [Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej].


Założyciel i aktywny członek Włoskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. Założyciel Digital Dental Academy [Akademii Stomatologii Cyfrowej], Założyciel International Academy for Digital Dental Medicine [Międzynarodowej Akademii Stomatologii Cyfrowej].  Zastępca redaktora czasopisma International Journal of Esthetic Dentistry. Członek Zarządu czasopisma Journal of Adhesive Dentistry; aktualnie dr Spreafico prowadzi kursy z dziedziny stomatologii estetycznej we Włoszech i za granicą. Jest również autorem wielu prac klinicznych z wymienionej dziedziny.

Autor 16 rozdziałów książki. Współautor książki pt. „Adhezyjne uzupełnienia niezawierające metali: aktualne koncepcje leczenia tylnych zębów” wydanej przez Quintessence Publishing Group (1997 r.).


Tech. Dent. Dominique Vinci


1979 - 1983 r. Zdobył wykształcenia w dziedzinie nauk podstawowych na C.E.P.T.A (Centre d'enseignement professionnel technique et artisanal) w Genewie, Szwajcaria.

1983 – 1984 r. Technik dentystyczny na uniwersytecie w Genewie, Szwajcaria

1984 – 1987 r. Technik dentystyczny w laboratorium dr E. Harder, Genewa

1987 – 1988 r. Właściciel Laboratorium Stomatologicznego im. D. Vinci w Rzymie, Włochy

1988 – 1990 r. Praca w Laboratorium im. A. Schönenbergera w Zurychu, Szwajcaria

1990 – 1992 r. Praca na Wydziale Protetyki uniwersytetu w Genewie, pod kierownictwem profesora U. Belsera

1992 – 1994 r. Dyrektor Laboratorium C.D.S w Yverdon, Szwajcaria

1995 r. Główny instruktor w dziedzinie ceramiki w Federal Master School dla Techników Stomatologicznych w Genewie oraz założyciel Laboratorium Stomatologicznego VINCI Lab GVA

1998 – 2017 r. Główny instruktor w dziedzinie ceramiki dla studentów C.E.P.T.A

2005 r. Uczestnictwo w badaniach i rozwoju przypadków klinicznych z zastosowaniem implantów bone level  oraz łączników z tlenku cyrkonu (Straumann Anatomic IPS e.max Abutment) Współpraca z dr Vaillati (Uniwersytet w Genewie) i laureat nagrody „best clinical case" [najlepszy przypadek kliniczny] na Międzynarodowym Kongresie Implantologii w Monachium, Niemcy

2006 – 2017 r. Rozpoczęcie współpracy z Ivoclarem Vivadent, międzynarodowym wykładowcą (opiniodawca)

2009 – 2017 r. Otwarcie nowego laboratorium oraz ośrodka szkoleniowego „Vinci Dental Concept” w Genewie specjalizującego się w wysokiej jakości uzupełnieniach estetycznych , CAD/CAM oraz implantologii

2013 – 2017 r. Oficjalny Członek Dental Technicians Guild  [Stowarzyszenia Techników Stomatologicznych] (towary uszkodzone)

2014 – 2017 r. Współpraca z Członkami Wydziału Kariologii i Endodontyki na uniwersytecie w Genewie

2015 Twórca linii Uśmiechu „United colours of D. Vinci” oraz „LS2 Burs Kit by Vinci” firmy Axis Dental.

2017 r. Współautor pracy naukowej poświęconej  biodynamice oraz wykonaniu uzupełnień CAD/CAM (razem z profesorami I. Krejci i doktorem M. Vinci) na uniwersytecie w  Genewie


Dr David González


Dr David González uzyskał stopień doktora odontologii na uniwersytecie Complutense w Madrycie, uzyskując dyplom Summa cum Laude za przedstawienie rozprawy doktorskiej pt. „Czynniki ryzyka chorób przyzębia” w 1999 r.

Dr David González ukończył pełny program 3. letnich studiów doktoranckich w systemie dziennym w dziedzinie Periodontologii na uniwersytecie Complutense w Madrycie (prowadzony przez dr Mariano Sanz) w latach 1996-1999. Ukończył również studia w dziedzinie implantów stomatologicznych, ze specjalizacją w dziedzinie osseointegracji na uniwersytecie Complutense w Madrycie (prowadzone również przez dr Mariano Sanz) w latach 1999-2000.

Dr David Gonzalez jest jedynym hiszpańskim dentystą, który prowadził 8. godzinny kurs razem z profesorem Janem Lindhe (2009 r.), 8. godzinny kurs razem z profesorem Thorem Berglundh (2012 r.) i kolejny kurs z dr Otto Zuhr (2017 r.).

Dr David Gonzalez jest Członkiem-Specjalistą Spanish Society of Periodontology and Osseointegration [Hiszpańskiego Towarzystwa Periodontologii i Osseointegracji] od 2000 r. oraz European Federation of Periodontology [Europejskiej Federacji Periodontologicznej]. Przedstawiał swoje wykłady w trakcie najważniejszych kongresów periodontologicznych (Europerio III, IV, V, VI, VII, VIII) oraz kilku kongresach EAO.

Pełnił funkcję profesora General Dental Council [Ogólnej Rady Stomatologicznej] w Hiszpanii w latach 2004-2012 i prowadził 12. godzinne kursy w dziedzinie periodontologii oraz implantologii ww wszystkich głównych miastach Hiszpanii.

Dr David González otrzymał Nagrodę za Najlepszy Kurs w 2010  r. od Dental Council of Aragon [Rady Stomatologicznej], Hiszpania. Zdobył również Nagrodę za Najlepszy Wykład podczas dorocznego posiedzenia Hiszpańskiego Towarzystwa Periodontologii i Osseointegracji w 2007 r.

Dr Gonzalez jest profesorem wizytującym programu studiów doktoranckich w dziedzinie periodontologii na uniwersytecie w Barcelonie (od roku 2003 do chwili obecnej).

Publikował swoje prace w czasopismach The International Journal of Esthetic Dentistry oraz Clinical Oral Implants Research.

Jest autorem ponad 40 publikacji w języku hiszpańskim oraz 8 jako pierwszy autor w czasopiśmie Hiszpańskiego Towarzystwa Periodontologii i Osseointegracji, będącym najbardziej wpływowym magazynem w świecie hiszpańskojęzycznym.

Od 2005 r. dr David González prowadzi prywatną praktykę, poświęconą wyłącznie Periodontologii oraz  implantologii w Clinica OrtoPerio w mieście Murcia (Hiszpania).


Dr Florin Lazarescu


Dr Florin Lazarescu jest Prezesem European Society of Cosmetic Dentistry – ESCD (Europejskiego Towarzystwa Stomatologii Estetycznej) oraz członkiem-założycielem i dyrektorem Society of Esthetic Dentistry (Towarzystwa Stomatologii Estetycznej) w Rumunii (SSER), najważniejszego związku stomatologów w Rumunii.

Dr Lazarescu jest redaktorem naczelnym Dental Tribune International Magazine – edycja rumuńska oraz Today Newspaper.

Dr Lazarescu jest autorem wielu publikacji traktujących o kwestiach związanych ze stomatologią, jest również redaktorem i autorem książki „Immersion in esthetic dentistry” [„Analiza stomatologi estetycznej”], opublikowanej i dystrybuowanej przez SSER in 10 000 egzemplarzy. W uznaniu za jego prace, w 2015 r. Quintessence opublikowało w języku angielskim jego tom pt. „Comprehensive Esthetic Dentistry” [„Ogólnodostępna stomatologia estetyczna”], a w 2017 r. w języku chińskim.

Prowadzona przez niego praktyka opiera się głównie na stomatologii estetycznej, z naciskiem na zastosowanie kompletnych procedur uzupełnień ceramicznych oraz implantów i stomatologii estetycznej.


Dr Federico FerrarisUrodzony 10 sierpnia 1974 r. w Alessandrii, Włochy.

Absolwent Dental School na uniwersytecie w Genui jako DDS w 1999 r.

Krajowy Przewodniczący AISO (Italian Association of Dental Students) w latach 1997-1999.

Profesor wizytujący stomatologii operacyjnej na uniwersytecie w Genui, 2002/03

Współautor kilku publikacji naukowych wydanych na rynku włoskim oraz międzynarodowym, w tym książki z dziedziny protetyki stomatologicznej pt.

„Precision in Dental Esthetics” [„Precyzja w stomatologii estetycznej”] – D. Massironi,R. Pascetta i G.Romeo, wydanej w 2004 r.

Instruktor szkolenia na kursach Dr. Massironi Prosthodontics Annual Master Course od 2004 r.

Aktywny członek EAED (European Academy of Esthetic Dentistry – Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej) od 2006 r.

Aktywny członek AIC (Italian Academy of Conservative – Włoskiej Akademii Stomatologii Zachowawczej) od 2007 r.

Aktywny członek i założyciel MSC (Massironi Study Club) od 2007 r.

Aktywny członek i założyciel GICC (Interdisciplinar Gymnasium CAD CAM) w latach 2007-2016.

Członek zespołu redakcyjnego IJED (International Journal of Esthetic Dentistry) od 2010 r.

Aktywny członek IAED (Italian Academy of Esthetic Dentistry – Włoskiej Akademii Stomatologii Estetycznej) od 2011 r.

Profesor wizytujący stomatologii estetycznej na CEU University San Pablo of Madrid (ES) od 2011 r.

DSD (Digital Smile Design) Master od 2013 r.

Profesor wizytujący stomatologii estetycznej na Uniwersytecie w Almerii (ES) oraz Uniwersytecie w Pizie (IT) w 2013 r.

Członek IAED (International Academy of Esthetic Dentistry – Międzynarodowej Akademii Stomatologii Estetycznej) od 2013 r.

Regionalny radny ds. Europy SCAD (Society for Color and Appearance in Dentistry) na dwie kadencje

2013/14 – 2015/16. Sekretarz dwóch kadencji 2017-2018.

Profesor wizytujący stomatologii estetycznej na Universidad Europea de Madrid (ES) od 2014 r.

Członek ARD (American Academy of Restorative Dentistry – Amerykańskiej Akademii Stomatologii Odtwórczej) od 2014 r.

Profesor wizytujący stomatologii estetycznej na Uniwersytecie Insubria University of Varese (IT) w 2015 r. Wykładowca na New York University (USA) w 2015 r.

Profesor wizytujący stomatologii estetycznej na Uniwersytecie Alma Mater University of Bologna (IT) w 2016 r.

Wiceprzewodniczący AIC (Italian Academy of Conservative – Włoskiej Akademii Stomatologii Zachowawczej) na dwie kadencje 2016-2017 i 2018-2019.

Założyciel ADHESTHETICS.

Prelegent kongresów i kursów w ponad dwudziestu państwach.

Współpraca z kliniką stomatologiczną Dr Giulio Rasperini (Piacenza) w latach 2007-2011.

Współpraca z kliniką stomatologiczną Dr Giano i Dr Andrea Ricci (Florencja) od 2008 r.

Praktyka stomatologiczna w Alessandrii, ze specjalizacją w dziedzinie stomatologii operacyjnej i protetyki stomatologicznej.Dr Giuseppe ChioderaAbsolwent wydziału stomatologii uniwersytetu Brescia. Stypendysta 2004 w Kings College University of London. Autor artykułów publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.
Członek Style Italiano. Prelegent krajowych i zagranicznych konferencji.
Prywatna praktyka poświęcona głównie stomatologii zachowawczej i endodoncji.Prof. Louis Hardan


Profesor Louis Hardan, kierownik wydziału stomatologii estetycznej i odtwórczej na Saint Joseph University [Uniwersytetu Św. Józefa] Bejrut, Liban.

Ukończył studia stomatologiczne w 1989 r. i kontynuował studia doktoranckie na Saint Joseph University; uzyskał dyplom w obszarze nauk podstawowych w 1993 r., ukończył specjalizację w dziedzinie stomatologii estetycznej i odtwórczej w 1995 r. i uzyskał stopień doktora w biologii jamy ustnej i materiałów do uzupełnień 2009 r.

Aktywny członek Lebanese dental association [libańskiego stowarzyszenia stomatologicznego] (2006 r. – 2009 r.) wybrany na sekretarza stowarzyszenia LDA w 2009 r.

Obecnie profesor nadzwyczajny na Saint Joseph University, prowadzący prywatną praktykę w mieście rodzinnym Byblos.

Członek honorowy oraz aktywny międzynarodowego stowarzyszenia Styleitaliano, kierownik sekcji ds. networkingu i mediów orz koordynator wszystkich działów Styleitaliano.

Wynalazca Smile Lite MDP (Smile Line, Switzerland), urządzenia do wykonywania wysokiej jakości zdjęć dentystycznych przy pomocy telefonu komórkowego oraz Posterior Misura (LM instrument), instrumentu do wykonywania bezpośrednich kompozytów zębów tylnych.

Profesor Hardan jest autorem wielu publikacji w międzynarodowych czasopismach. Prowadził także wykłady z dziedziny stomatologii estetycznej, odtwórczej oraz  mobilnej fotografii stomatologicznej.