DENTAL SPAGHETTI 2016

Od zęba do twarzy - planowanie estetyki i funkcji nie tylko dla milionerów?

 

9.00-9.25

15 lat DENTAL SPAGHETTI - wprowadzenie

dr hab. Jerzy Krupiński prof. nadzw., dr n. med. Maciej Żarow
   

9.25-9.50

Gość specjalny DENTAL SPAGHETTI 

 

Sesja I: Retreatment i estetyczna implantoprotetyka

9.50-11.10    

                                  

Retreatment: wskazania, ograniczenia i podpowiedzi dla klinicystów
prof. Francesco Mannocci (Londyn, Wielka Brytania)
11.10-12.30 Natychmiastowe obciążenie implantów a końcowy wynik estetyczny: niezwykle mocna synergia
dr  Marco Degidi (Bolonia, Włochy)
   
12.30-13.30

Lunch

 

Sesja II: Projekt uśmiechu i komunikacja z pacjentem oraz laboratorium

13.30-14.50 Projektowanie uśmiechu pacjenta: poprawa wyników stomatologii estetycznej i komunikacji w leczeniu poprzez użycie prostych urządzeń typu i-pad i różnych aplikacji
dr Mario Imburgia (Rzym, Włochy)
   
 14.50-16.10 Nowa era w komunikacji / dokumentacji klinik dentystycznych: fotografia komórkowa - łatwa, ekonomiczna, powtarzalna przez personel gabinetu
prof. Louis Hardan (Bejrut, Liban)
   
16.10-16.40

Przerwa kawowa

 

Sesja III: Stomatologia odtwórcza

16.40-18.00 Odbudowy w przypadku złamań zębów. Wyzwania estetyczne i funkcjonalne
dr Anais Ramirez-Sebastiá, dr Joan Ribot (Barcelona, Hiszpania)
   
18.00 Zakończenie Kongresu
   
21.00

Wieczór 15-lecia DENTAL SPAGHETTI